Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Pancharti a nevěrníci - od Napoleona k Masarykovi

neman1Být dítětem nesezdaných rodičů, nebo takové dítě zéplodit, ještě poměrně nedávno představovalo těžký společenský hendikep a přízviska jako bastard, panchart a podobně. O nechtěných potomcích služek a dělnic se z pochopitelných důvodů mluvilo co nejméně. Nemanželské děti se ale rodily i v nejvyšších kruzích, kde to obvykle utajit nešlo. Co se nedalo říct nahlas, o tom se aspoň šuškalo, i když v tomto případě pejorativního „bastarda“ obvykle nahradil spíš výraz „levoboček“. Týká se to celé řady mocných – od Napoleona až po Masaryka.

 

 

 

Tak například Napoleon měl několik nelegitimních potomků. Nejznámější byl Alexandr, který byl plodem císařova vzplanutí k polské hraběnce Marii Walewské.

A můžeme pokračovat třeba vévodou Maxmiliánem Josefem Bavorským. (1808-1888). Ten byl nejen veselý kumpán a výtečný hráč na citeru, ale i milovník žen. Z jeho manželství s Ludovikou Vilemínou pocházela mimo jiné také Alžběta Rakouská, pozdější manželka císaře Františka Josefa, v Rakousku i u nás populární jako Sissi. Kromě toho ale byl otcem dlouhé řady nemanželských dětí. Vyčítalo se mu, že se jim věnuje víc než vlastním.

neman2

obr: Císařovna Sissi

 

 

A když už mluvíme o Sissi: bylo všeobecně známo, že její manželství není právě z nejšťastnějších. U posledního dítěte Marie Valerie existuje podezření, že by otcem mohl být významný uherský šlechtic Gyula Andrasi.

Ostatně, ani její manžel František Josef nežil zrovna v celibátu. Měl několik dlouhodobějších milenek a jednou z nich byla i prostá vídeňská dívka Anna Nahowská. Má se za to, že císařovy geny získala přinejmenším její dcera Helena. Habsburskou krev ale nejspíš měl i syn František.

Také následník rakousko-uherského trůnu Ferdinand d°Este měl za sebou bouřlivé mládí. Jedním z jeho vedlejších produktů se stal syn Kurt Ferdinand, jehož matkou byla židovská prodavačka. Pozdější následníkovo manželství s hraběnkou Žofií Chotkovou ale bylo vzorné.

Levobočkové a nejisté původy pochopitelně nejsou výsadou královských nebo císařských dvorů - nemanželské děti zasahovaly i do osudů republik. Některé docela výrazně. Nesezdanému páru se narodil John Wilkes Booth, který 15. srpna 1865 spáchal atentát na amerického prezidenta Abrahama Lincolna.

Není přitom bez zajímavosti že, Johnův otec se jmenoval Junius Brutus Booth, přičemž Marcus Junius Brutus (85 př. n. l.-42 n- l.) byl jedním z vůdců spiklenců, kteří zavraždili Julia Caesara. V rodu Boothů zřejmě byl jakýsi sklon k atentátnictví...

Prokazatelně nemanželského původu je kubánský vůdce Fidel Castro. Ne zcela jasný je ale také původ Tomáše G. Masaryka. Jaho matkou byla německá dělnice, otcem oficiálně slovenský negramotný kočí Josef Mazsáryk. Ten byl ovšem o deset let mladší a svatba se konala na poslední chvíli - s požehnáním zaměstnavatele obou, jímž byl židovský majitel statku Nathan Redlich. Ten měl i legitimního syna, který se zvláštní shodou okolností také stal vysokoškolským profesorem. Mnozí badatelé soudí, že byli nevlastní bratři.

Jan A. Novák

Úryvek z článku pro časopis Naše rodina

obr: Rodiče Tomáše G. Masaryka. O otcovství Josefa Mazsáryka mnoho historiků pochybuje

Komentáře   

+2 #1 Vlastimil Čech 2013-08-26 17:00
V Masarykovi by se české krve ani Žid Hirsnel nedořezal!

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates from JoomlaShack.com