Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

SERIÁL: Žid, který velel Hitlerovu letectvi (3)

milch0

Erhard Milch byl jednou z velmi významných osobností letectví meziválečného Německa - mimo jiné stál i u zrodu letecké společnosti Deutsche Luft Hansa, přímé předchůdkyně dnešní Lufthansy. Nástup nacistů k moci měl znamenat konec Milchovy kariéry, protože jeho předkové byli židovského původu. Ve skutečnosti se ale překvapivě stal pravý opak.

 

Brzy po nástupu Hitlera k moci se Erhard Milch ocitl na pozici státního tajemníka pro vyzbrojování nově se rodící Luftwaffe. V podstatě byl přímým podřízeným Hermanna Göringa - a to nebyl žádný med.

Šéf na zabití

Göring se sice v první světové válce proslavil jako letecké eso, ale mírový život mu nedělal dobře. Už v roce 1925 byl prokazatelně závislý na morfiu a celé dva roky si pobyl i v psychiatrické léčebně. Nadprůměrnou inteligenci u něj provázela nevyrovnanost, ješitnost a podlost.

milch9

Göringovou jedinou kvalifikaci na funkci ministra letectví bylo členství v nacistické straně od jejího založení a schopnost pohybovat se ve vyšších společenských kruzích, která většině nacistů scházela. Patřil k těm šéfům, kteří z funkce umí dokonale vytěžit všechno příjemné - zatímco na práci i na role obětních beránků za neúspěchy mají podřízené.

 

obr: Milchův přímý nadřízený, vrchní velitel Luftwaffe Hermann Göring

 

Jedním z těch, kdo tuto roli doslova nepřežili, byl Ernest Udet, další letecké eso z časů první světové války a Göringův podřízený na ministerstvu letectví. Propadl alkoholu a drogám aby se nakonec v listopadu 1941 zastřelil. Stejně skončil i šéf generálního štábu Luftwaffe generálplukovník Hans Jeschonek, který se zastřelil po spojeneckém náletu na tajné středisko vývoje raket v Peenemünde 18. srpna 1943. Ve své poslední vůli dokonce výslovně uvedl, že mu Göring nesmí na pohřeb (což ovšem maršálovi stejně nezabránilo v okázalém položení věnce).

Erhard Milch vydržel víc, navíc byl skutečný organizační talent. Pro stále línějšího a poživačnějšího Göringa se brzy stal prakticky nepostradatelný. Byl to právě Göring, kdo Milcha roku 1930 přivedl k Adolfu Hitlerovi a krátce na to i do nacistické strany. Držel nad ním pak ochrannou ruku i během aféry s jeho židovským původem.

Otcem je prastrýc...

Erhard Milch si nadělal četné nepřátele už během svého působení v civilním letectví, mezi jinými i z Willyho Messerschmitta, špičkového leteckého konstruktéra. Klíčová funkce na ministerstvu letectva, kde rozhodoval o výnosných dodávkách pro Luftwaffe, mu zajistila hojnost dalších - a někteří z nich začali být nepříjemně aktivní. Hned po nástupu nacistů k moci se zaměřili na Milchův původ a brzy našli to, co chtěli.

milch92

 

obr: Hermann Göring a Ernest Udet. Udet byl jedním z těch, kteří Göringovo šéfaování nepřežili - spáchal sebevraždu, když mu byla kladena za vinu prohra Luftwaffe v bitvě o Anglii. Skutečným viníkem byl ovšem  právě Göring...

 

 

Nejvíc úsilí v tomto směru zřejmě vyvinul Theo Croneiss, další letecké eso z časů první války, bojový druh Hermanna Göringa a přítel Williho Messerschmidta. Pravděpodobně právě on už roku 1933 Göringovi ukázal snímky z židovského hřbitova v Breslau (dnešní Wroclaw) s náhrobky, na nichž stálo jméno Milch. Gestapu pak už nedalo mnoho práce zjistit, že Milchův otec měl židovské předky.

Anton Milch zemřel 7. října 1933, jeho manželka se ale rozhodla syna ochránit za každou cenu. Ještě téhož roku navštívila jednoho ze svých zeťů Fritze Heinricha Hermanna, který byl v SS a zastával vysokou policejní funkci v porůrském městě Hagen. Předala mu místopřísežné prohlášení, podle kterého Anton nebyl Erhardův biologický otec - ve skutečnosti jím měl být úspěšný berlínský architekt Karl Bauer, její strýc. Právě příbuzenský svazek byl údajně důvodem, proč svůj vztah tajili.

"Já rozhoduji, kdo je Žid!"

Milchovým nepřátelům to nestačilo, protože rasový původ představoval v mocenském boji za tehdejších poměrů příliš dobrý trumf, než aby ho nechali ležet ladem. Záležitostí se nakonec zabývalo i zlopověstné Gestapo. Göring proto použil prohlášení Milchovy matky a vymohl na Hitlerovi osvědčení o árijském původu svého podřízeného.

milch91

 

 

obr: Milchovy organizační schopnosti respektoval i protivník v česech války. Zde je vyobrazený jako tvůrce Luftwaffe na titulní straně britského časopisu Time za srpna 1940

 

 

Když se ani to některým fanatickým antisemitům nezdálo, Hermann Göring na jejich útoky odpověděl: "Wer Jude ist, bestimme ich! " ("Já rozhoduji o tom, kdo je Žid!") Výrok se pak stal legendární - a dokonale ilustruje rizika rasistického pohledu na svět. Na jednu stranu sice umožňuje pragmatikům Göringova typu sobě užitečné jedince ochránit, současně ale může být i pastí na všechny nepohodlné. Bez ohledu na skutečný původ.

Milch válku přežil, ale ani pak neměl potřebu se k aféře vyjadřovat. Jiní se ale o ni dál zajímali. Nejenže nevěřili prohlášení Clary Milchové, ale zpochybnili dokonce i její původ. Profesor Robert Wistrich, judaista přednášející mimo jiné na Jeruzalémské univerzitě v Tel Avivu roku 1995 vydal knihu Who is Who in Nazi Germany, v níž dokládá, že dívčí jméno Rosenau dokládá židovský původ. Nelze proto vyloučit, že Hitlerovo letectvo řídil čistokrevný Žid.

Erhard Milch pak měl na další vývoj letecké války nemalý vliv. O tom ale až v následujícím dílu tohoto seriálu.

(pokračování)

Jan A. Novák

Psáno pro časopis Naše rodina

<milch93

 

obr: Erhard Milch mluví k pilotům střemhlavých bombardérů

 


You have no rights to post comments

 
Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack