Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Vyžeňte německého Ježíška!

vanoceBlížící se Vánoce jsou tradičně doprovázeny invazí Santa Clausů, ve skutečnosti zamaskovaných agentů amerického imperialismu v žoldu CIA, spekulativního kapitálu a bezduché komerce. Zdejší vlastenci se statečně bránili velkolepou odbojovou válkou nazvanou "Zachraňte Ježíška". Dokonce složili i odvážný protestsong téhož názvu, jehož ničivá síla na voje Santa Clausů nemá daleko do chorálu "Kdož sú Boží bojovníci".

 

 

Jenže naše národní štědrovečerní identita přesto zůstává v ohrožení: sám Ježíšek je možná ještě nebezpečnější než Santa Claus. Už několik staletí rafinovaně zamlčuje německý původ, aby mohl pod pozlátkem vánočních dárků otravovat dětskou mysl infekcí velkoněmeckého revanšismu.

vanoce2

obr: Tohle je ideologicky v pořádku. I letos se diváci svého Mrazíka jistě dočkají

 

 

Nebohá dítka rozzářenýma očičkama hledící na stromek nemají ani nejmenší tušení, že bytost přinášející dárky vymyslel někdy na přelomu 15. a 16. století teutonský náboženský fanatik - zvláštní shodou okolností také jako zbraň proti předkovi dnešního Santa Clause. Do té doby totiž nosil dárky 5. prosince svatý Mikuláš, z něhož se Santa během následujících století zákeřně vyvinul.

Právě tehdy Martin Luther trpěl při pomyšlení, že křesťanské děti víc milují nějakého Mikuláše (byť svatého) než samotného Ježíše. I vymyslel, že na den Kristova narození převezme jeho roznáškovou službu Kristus - dítě, Christ Kind, malý Ježíš... zkrátka Ježíšek.

Jestli Luther vymyslel také vánoční stromky, se našemu Vlasteneckému výboru národní čistoty zatím nepodařilo prokázat. Ale pracujeme na tom, protože některé skutečnosti jsou velmi podezřelé. Například to, že stromky zdobené na Štědrý večer se poprvé objevily rovněž v německém prostředí - a ve stejné době jako Christ Kind.

Ještě větší znepokojení vzbuzuje způsob, jak byly tyto produkty germánské rozpínavosti propašovány do naší vlasti. Prokazatelně se o to zasloužil německý ředitel stavovského divadla Johann Carl Liebich - týž Liebich, kterému bylo ze strany českých obrozenců vyčítáno, že z repertoáru divadla zlovolně vyřazuje kusy nejen české, ale dokonce i italské. Tady už tedy můžeme úmysl šovinistické ideologické diverze považovat za nesporný.

Takže pozor na Ježíška - nebo raděj: pryč s ním! Lidé bděte!

 

Faktografická poznámka:

V poslední době lze na internetu pozorovat ztrátu smyslu pro humor a zvýšenou náchylnost brát vážně i úplné koniny. Takže pro jistotu místopřísežně prohlašuji, že výše uvedené odstavce sice obsahují historická fakta, to ostatní kolem nich je ale žert. Nicméně považuji za nutné připojit ještě pár dalších vět, které už jsou míněny úplně vážně.

vanoce3

obr: Mráz přichází z Kremlu...

 

 

Akce "Zachraňte Ježíška" se tváří jako spontánní lidový odpor proti Santa Clausovi. K svému údivu jsem ale zjistil, že ji financuje jistá PR agentura. Prý jen tak, aby si dokázala, co umí - a pak samozřejmě kvůli obecnému blahu, což je zájem všem PR agenturám vrozený asi tak jako velbloudovi žábry. Třeba to s tím nesouvisí, ale mezi největšími zákazníky oné agentury jsou jisté velké ruské společnosti...

Něco mi to připomnělo. Před pár lety jakási PR agentura stejně "jen tak" štědře podpořila kampaň jisté poslankyně, která své ruské jméno urputně uvádí v české podobě. A která sehrála zvláštní roli ve volbě Santa Clause....ee, promiňte, Václava Klause českým prezidentem.

Přeji tedy štědrého Ježíška - a naší zemi co nejméně záhadné štědrosti po zbytek roku.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Reflex

 
Joomla Templates: by JoomlaShack