Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Žít mezi tupci

Žít mezi tupci
je daleko těžší
než-li žít se zvěří

Zvěř odhání oheň
zbraň i slovo
se zvířaty lze žít v pokoře a odříkání 
v ochočení sebe sama
ale s tupcem
a mezi tupci?
Nepomůže nic
Zde slovo není slovem
oheň není ohněm 
zbraň není zbraní
pokora pokorou
odříkání odříkáním není
mezi tupci jsi stále sám
a co děsivějšího
stáváš se zvolna
chtěj nechtěj jedním z nich
Řekni tupci
že život je něco jiného
než pohodlí
že je to neustálý boj
tím plnější čím těžší
že radost je podmíněna námahou
láska čistotou
pravda samozřejmostí
smutek opravdovostí
že ptá-li se na člověka
musí se ptát na tajemství
že hledí-li na sebe
nevidí nic
nechá-li duši stranou
-------------------------
Pane zachraň mne!

 

Jiří Kolář

Ze stejného soudku

 
Free Joomla Templates: by JoomlaShack