Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Na Marsu mohou být organické látky

Mars, Viking, soil samples, vzorky půdy, organické sloučeninyNa základě dat ze sond Viking získaných v 70. letech se soudilo, že povrchové vrstvy půdy Marsu neobsahují žádné organické látky. Chris McKay z Ames Research Center kosmické agentury NASA nyní publikoval studii, podle které byl tento závěr chybný. Dospěl k tomuto přesvědčení na základě analýzy údajů sondy Phoenix, která na Rudé planetě působila v roce 2008 a po testech provedených na Zemi v chilské poušti Atacama.

"Přistávací moduly sond Viking identifikovaly v půdě Marsu chlormetan a dichlormetan," vysvětluje McKay. "V té době se tyto látky používaly jako součást čistících prostředků, a tak vědci dospěli k závěru, že tyto látky si sondy na Mars nedopatřením přivezly ze Země. Čtyřicet let pak odborníci vymýšleli nejrůznější hypotézy, proč v půdě planety nejsou žádné organické látky. Ty totiž nemusejí pocházet jen z živých organismů, ale obsahují je také komety a některé druhy meteoritů. Při jejich dopadech se tam tedy musely nějaké dostat - a pak zmizet. Jenže ve skutečnosti to zřejmě bylo úplně jinak."

 

Nečekaný objev

Když v květnu 2008 přistála na Marsu sonda Mars Phoenix, udělala dva závažné objevy. Našla nehluboko pod povrchem vodní led a zjistila, že půda Marsu obsahuje látky zvané perchloráty. I v tomto případě se objevilo podezření na kontaminaci ze Země, protože jde o okysličovadlo pro raketové motory, později ale vědci přijali myšlenku, že toto prudké okysličovadlo je místního původu. A současně jeho přítomnost patrně odpovídá na otázku, proč Vikingy neobjevily žádné organické látky.

Mars, Viking, soil samples, odběr vzorků"Dělali jsme pokusy v chilské poušti Atacama, kde panují podobné podmínky jako na Marsu." říká Chris McKay. "Když jsme přitom do vzorků půdy přidali perchloráty a podrobili je stejným testům, jako provedly přistávací moduly Vikingů, žádné organické látky jsme nezaznamenali. A to i přesto, že v půdě prokazatelně byly."

 

obr: Rameno přistávacího modulu sondy Viking pro odběr půdních vzorků. Foto: NASA

 

Palubní laboratoře Vikingů pátraly po organických sloučeninách tak, že vzorky půdy zahřály a pak prováděly spektroskopickou analýzu vzniklých plynů. To by ovšem fungovalo jen za příkladu, že tam nejsou perchloráty. Ty totiž při zvýšené teplotě všechny organické složky spolehlivě zničí. Při přípravě experimentů pro Vikingy ale přítomnost těchto látek nikdo nepředpokládal.

 

Poučení pro další výzkum

Na to, že perchloráty mohly znehodnotit výsledky testů na Marsu, už dřív upozornili i jiní badatelé. Chris McKay a jeho tým však nyní přinesli zřejmě konečný důkaz. Při pokusech prováděných v Atacamě totiž nalezli chlormetan a dichlormetan, tedy stejné látky, jaké na Marsu v 70. letech objevily i laboratoře Vikingů. Ukázalo se, že vůbec nešlo o kontaminaci ze Země - byly to produkty působení perchlorátů na organické sloučeniny při zvýšení teploty v průběhu testů.

"Několik desítek let jsme se pokoušeli sestavit hlavolam a nevěděli o tom, že jedna jeho důležitá část chybí," konstatoval Rafael Navarro-Gonzales z Národní mexické univerzity, spoluautor studie zveřejněné v odborném časopise Journal of Geophysical Research. "Naše výsledky ukazují, že v místech přistání Vikingů zřejmě byly jak organické sloučeniny, tak i perchloráty."

Mars Phoenix, soil samples, vzorky půdy

obr: Sonda Mars Phoenix přistála nedaleko polární čepičky. Její laboratoř našla ve vzorcích vodní led - a také perchloráty, které vzbudily mnoho diskusí. Kresba: NASA

 

Tyto poznatky jsou mimořádně cenné pro přípravu dalších misí na Mars a pro hledání života nebo stop po něm..

Roku 2012 by tam měla přiletět sonda, která na povrchu vysadí mobilní laboratoř Curiosity určenou pro hledání stop života. Ta bude provádět několik druhů testů na přítomnost složitých organických molekul - včetně takových, při nichž by se rozkladná přítomnost perchlorátů neměla projevit.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack