Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Sluneční bouře ohrožuje nejen komunikace

Už od čtvrtka dopadají na Zemi elektricky nabité částice vyvrhované silnou sluneční bouří a negativně ovlivňují nejen satelity, ale i komunikace, elektroniku, rozvodné sítě, navigační systémy a další zařízení. Podle vědců tato situace potrvá i do příštího týdne.

"Slunce se zase probouzí k životu," říká Daniel Baker, odborník na takzvané kosmické počasí z University of Colorado Boulder. "V uplynulých několika letech se nacházelo v klidné fázi své činnosti - toto minimum ale představovalo nejvýraznější útlum za posledních sto let.

Zranitelná civilizace

Současná bouře na slunečním povrchu naopak patří k těm velkým. Vědci ji klasifikují stupněm X. Elektricky nabité částice vyvrhované Sluncem přitom reagují s magnetickým polem Země, což vede k celé řadě neobvyklých jevů. K těm jen zajímavým patří polární záře, které se v těchto dnech mohou vyskytovat jižněji než obvykle, jejich pozorování ale brání špatné počasí. Nebezpečný je vliv na satelity, telekomunikační systémy, rozvodné sítě, bezdrátové spoje a elektroniku. Někteří vědci nevylučují, že situace může ovlivňovat i psychiku a zdravotní stav lidí - jsou jedinci, kteří tvrdí, že sluneční bouře vnímají. Nechybí ani podezření, že sluneční aktivita se projevuje i ve společnosti. Není možná náhoda, že některá období velkých dějinných zvratů v minulosti často spadají právě do některého slunečního maxima.

sol2Sluneční aktivita patrně také hraje rozhodující roli při klimatických změnách na Zemi. Varující je existence tzv. Maunderova minima - období mezi lety 1645 až 1715, kdy došlo k dlohoudobému poklesu aktivity naší hvězdy, vymizení slunečních skvrn a současně k prudkému ochlazení na Zemi, které vtoupilo do historie jako malá doba ledová.

Právě Daniel Baker před časem předsedal vědecké konferenci s názvem "Výkyvy kosmického počasí a jejich ekonomické a sociální dopady". V současnosti se ale za nejnebezpečnější považuje dopad na elektronická zařízení.

"Naše civilizace je závislá na technologiích a to zvyšuje zranitelnost vůči projevům kosmického počasí, včetně slunečních bouří," varuje profesor Baker. "Naštěstí vědci v posledních desetiletích učinili velký pokrok v chápání tohoto fenoménu. Už víme, co se při takové bouři děje a jak konstruovat zřízení, která jsou vůči nim odolná."

 

Slunce se probouzí

Intenzita sluneční aktivity kolísá v základních cyklech, které průměrně trvají 11 let, mohou ale být i kratší nebo delší. Byly například zaznamenány případy, kdy perioda trvala pouhých 7 let, nebo naopak až 17 let. Kromě jedenáctiletého cyklu jsou i delší cykly, například dvaadvacetiletý, osmdesátiletý a možná ještě delší, jak naznačují klimatické změny v minulosti Země

sol1Za dobu základního cyklu Slunce přejde z maximální aktivity, během níž je mnoho skvrn, slunečních bouří a dalších dramatických projevů až do minima které se projevuje například vymizením slunečních skvrn. Od okamžiku, kdy se začnou objevovat nové, začíná i nový cyklus.

Zatím poslední vrchol byl okolo roku 2001, donedávna jsme prožívali několikaleté období klidu. V poslední době ale aktivita naší hvězdy stoupá, takže do budoucna je třeba očekávat silné sluneční bouře stále častěji.

Už roku 2007 vědci z Národní organizace pro atmosférický a oceánografický výzkum (NOAA) předpověděli, že od března následujícího roku bude aktivita Slunce rychle narůstat a dosáhne vrcholu mezi lety 2011 až 2012. Někteří vědci varují, že po mimořádně hlubokém minimu by nadcházející maximum mohlo být velmi bouřlivé.

 

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack