Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

České přístroje se vydají k Jupiteru

juice1?Česká v?decká pracoviště se podílejí na vývoji přístrojů, které na své palubě ponese kosmická sonda JUICE. Hlavním cílem mise je důkladný průzkum planety Jupiter a jejích tří měsíců Europa, Callisto a Ganymed. Sonda se vydá na cestu v roce 2022 a ke svému cíli poletí osm let. Projektu se zúčastní dvě pracoviště Akademie věd České republiky: Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry.

"Sonda JUICE je první z významných misí, které Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala v rámci strategie Cosmic Vision 2015-2025. Z hlediska složitosti a finanční náročnosti se jedná o velmi významnou a vědecky hodnotnou misi. Účast českých vědeckých pracovišť, z nichž jedno bude mimo jiné pracovat na přístroji k potvrzení existence oceánů pod povrchem Jupiterových měsíců, je dalším významným úspěchem českého působení v programech ESA," říká k misi Michal Václavík z České kosmické kanceláře.

juice2Čeští vědci se podílejí na vývoji dvou přístrojů, které sonda JUICE k Jupiteru vynese. Ústav fyziky atmosféry a Astronomický ústav spolupracují na zařízení RPWI, které bude zkoumat radiové a plazmové vlny v magnetosféře Jupiteru a Ganymedu, v blízkosti měsíců Callisto a Europa a též interakci měsíců s magnetosférou Jupiteru.

 

 

obr: Evropská sonda JUICE. Vzhledem k velké vzdálenosti od slunce bude účinnost solárních panelů malá, takžemusí mív velkou plochu (72 čtverečních metrů). Na obrázku jsou ve složeném stavu. Startovací hmotnost sondy bude 4,8 t.

Kresba: ESA, BBC. J.A.N.

 

 

Astronomický ústav je zodpovědný za návrh a výrobu radiačně odolného nízkonapěťového napájecího zdroje. Ústav fyziky atmosféry se podílí na vývoji a stavbě vícesložkového nízkofrekvenčního přijímače elektromagnetických vln a také bude zajišťovat jeho biologickou čistotu (tzv. planetární ochranu).

Astronomický ústav je navíc součástí týmu, který uspěl s návrhem přístroje J-MAG. Ten má za úkol zkoumat interakci Ganymedu s magnetosférou Jupiteru a pomocí měření magnetického pole odhalit, zda se pod povrchem měsíců Ganymed, Europa a Callisto skutečně nacházejí oceány. Astronomický ústav se bude v rámci týmu podílet i na vytvoření numerické simulace vzájemného ovlivňování Ganymedu s magnetosférickým plazmatem planety Jupiter.

Obě česká pracoviště na misi JUICE spolupracují v rámci mezinárodních konsorcií. V čele mezinárodního týmu, který bude konstruovat zařízení RPWI, stojí Švédský institut kosmické fyziky v Uppsale. Vývoj přístroje J-MAG má starosti skupina vedená Královskou univerzitou v Londýně.

 

juice3Sonda JUICE - základní údaje

rozměry: 1,56 x 1,56 x 1,15 m

homotnost: 4,8 t

provozovatel: ESA

termín startu: 2022

 

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako poradenské centrum v oblasti kosmických projektů. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť, především do evropských kosmických programů. Dlouhodobě působila jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice a byla kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Kancelář zastupuje Českou republiku v odborných orgánech EU a v Mezinárodní astronautické federaci (IAF). Internetové stránky:

Kontakt pro média

Stance Communications, s.r.o.

Alžběta Brezarová

Account Executive

Salvátorská 931/8, Praha 1

Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 141 313

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.stance.cz

Česká kosmická kancelář, 5. března 2013

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack