Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Nečas nastartoval časovanou bombu

necasNe?asovo náhlé odvolání ministra spravedlnosti a jeho neuv??itelné "zd?vodn?ní" (v?etn? rychlosti s jakou se angažoval Václav Klaus) je v podstat? plivnutí do tvá?e ve?ejnosti - nebo aspo? t?ch, kdo v??ili, že vláda za?íná se zdejším mafiánským mo?álem n?co d?lat. Ne - je to práv? naopak: "Tahle vládní koalice v?zí v korup?ní špín? víc, než jsme si mysleli," ?íká komentátor Hospodá?ských novin Ji?í Leschtina zde. Ješt? d?ležit?jší je ale n?co jiného: provedení nazna?uje, že bu? n?kterým boss?m teklo do bot opravdu hodn?, nebo mají pocit, že se na voli?e už ani nemusí ohlížet - protože odte? budou volit ODS jen mafiáni, nebo lidé duševn? cho?í. Takže se p?estávám divit, že se formují první demonstrace: Strana zelených do toho údajn? chce jít už zítra v 19:00 na Václavském nám?stí u kon? (informace zde). Nedivil bych se, kdyby tohle byl bod obratu - i když není jasné jakým sm?rem. Loutka Ne?as odstartoval nejen politickou sebevraždu sebe, ODS i celé zdejší takzvané pravice, ale ?asovanou pumu s širším dosahem. Léto asi bude horké.
 
Joomla Extension: by JoomlaShack