Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Nobelovy ceny za medicínu 2009

 

 

Pro Hospodá?ské noviny, psáno 5. 10. 2009: 

Ud?lování Nobelových cen a tradi?n? za?íná kombinací medicína - fyziologie. Letos výbor p?i Karolinska institut  poctu  rozd?lil mezi  Elizabeth H. Blackburnovou, Carol W. Greiderovou a Jacka W. Szostacka. Ocen?ná práce se týkala významu struktur zvaných telomery a enzymu  teloméráza v procesu  ochrany genetické informace v chromozomech p?i d?lení  bun?k. Má to  zásadní význam pro studium stárnutí organismu a pro odhalování mechanism? zhoubného bujení.

„Objevy p?isp?ly k lepšímu porozum?ní chování bu?ky, mechanism? vzniku n?kterých nemocí a pomohou p?i vývoji nových lé?ebných postup?,“ zd?vodnil nobelovský výbor své rozhodnutí.

 

Chromozom je vláknitý útvar obsahující DNA se zápisem genetické informace. Telomery jsou koncové části chromozomů, které neobsahují genetickou informaci a  při každém buněčném dělení se zkracují. Fungují tak jako jakési  hodiny odtikávající čas života buňky: když telomera zmizí, buňka odumře. Telomery se však nezkracují u buněk zhoubného bujení, proto jsou nádory prakticky nesmrtelné – alespoň do chvíle než zahubí svého hostitele. Tajemství jejich věčného mládí spočívá v enzymu telomeráza, který umí telomery po každém dělení zase opravit do původního stavu. U některých chorob, ale také v důsledku stresu telomery naopak zkracují příliš rychle.

Elizabeth Blackburnová působící na University of Carolina  v San Franciscu je uznávanou kapacitou ve výzkumu telomer. Narodila se roku 1948 v Habartu na Tasmanii, studovala na University of Melbourne, anglické University od Cambridge a americké Yale. Od roku 1978 prováděla výzkum na fakultě molekulární biologie University of Kalifornia v Berkeley, kde v polovině 80. let – společně se svou studentkou Carol Greiderovou- objevila telomerázu, její význam při buněčném dělení a při vzniku rakoviny. Roku 1990 se přesunula na své dnešní působiště. Kromě celé řady vědeckých cen byla také zařazena do seznamu stovky nejvlivnějších osobností světa časopis Time.

Další letošní laureátkou třetiny Nobelovy ceny za medicínu je právě Carol W- Greiderová,  dnes působící  na John Hopkáns University v americkém Baltimore. Narodila se roku 1951 v kalifornském San Diegu, vystudovala University of Kalifornia v Santa Barbaře a  University of Kalifornia v Berkeley.

Třetím oceněným je Jack W. Szostack z Harvard Medical Schoul v Massachusetts. Narodil se roku 1952 v Londýně, studoval biologii a biochemii na kanadské McGill University a Cornell University v Ithace (NY). Poprvé v historii se mu podařilo sestavit umělý chromozom kvasinek, zúčastnil se projektu mapování lidského geonomu a výzkumu telomerázy. Dnes se zabývá studiem vzniku života a snahou sestavit umělé živé buňky.

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack