Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Začíná udělování Nobelových cen

nob2010-1

Tento týden se - stejně jako každým rokem ve stejnou dobu - rozhoduje o tom, kdo dostane Nobelovu cenu. A stejně jako každý rok, i tentokrát mezi oceněnými nebudu nejen já (což je sice politováníhodné, ale vcelku omluvitelné), ale ani nikdo z těch, kdo mají na svědomí informatickou a komunikační revoluci posledních desetiletí. A to už možná stojí za zamyšlení.

"...těm, kteří v uplynulém roce přinesli největší užitek lidstvu". Tak vymezil Alfred Nobel ve své slavné závěti základní kritérium, jak mají vykonavatelé rozdělovat výnosy z jeho obrovského majetku. Movitý průmyslník naštěstí své jmění nesvěřil českým bankám, kde by mu z nich během několika málo let pomocí poplatků vyrobili dluhy, a tak i letos si laureáti rozdělí celkem 10 milionů švédských korun. Budou vybráni z pěti oblastí: medicína, fyzika, chemie, literatura a úsilí o světový mír.

Sotva se dá se zdravým rozumem pochybovat o tom, že vznik počítačů, internetu a mobilní komunikace revolučním způsobem ovlivnil všechny tyto oblasti. A že pro svět jaký je, měla informatická revoluce podstatně větší význam, než životní dílo některých laureátů Nobelových cen. Pro názornost zmíním jen ty nejkřiklavější případy: Jásir Arafat, Barack Obama nebo Al Gore - o mnoha oceněných za literaturu ani nemluvě. Ale dokonce i význam některých cen za fyziku nebo chemii (při vší úctě k teoretické vědě) ve srovnání s významem informatiky poněkud bledne. Dali byste například přednost "objevu asymptotické svobody v teorii silné interakce" před vynálezem osobního počítače?

Dobrá, asi mi odpovíte, že Alfréd Nobel nemohl počítačovou revoluci předvídat - jenže to není tak docela pravda, protože Charles Babbage konstruoval překvapivě moderní počítače už v polovině 19. století. A jeho asistentka Ada Lovelace mu k nim už tehdy psala programy.

Některé nobelovky za fyziku se základů počítačové techniky aspoň dotýkají. Například tranzistor, laser, magnetické jevy... Ale i tak; lidé, kteří z nich počítače vytvořili a pomocí počítačové techniky a komunikačních sítí pak měnili naše životy, se žádného prestižního ocenění nedočkali. A asi ani nikdy nedočkají. Dokonce ani Turingovy ceny, která má být jakousi Nobelovkou pro informatiky - jenže tu také dostávají spíš málo známí teoretikové.

Skutečným stvořitelům informatické éry budiž útěchou, že si přitom většinou vydělali přinejmenší tolik, kolik činí Nobelova cena, a někteří (jako třeba Steve Jobs) i mnohem víc. Litovat je tedy nemusíme. Ale pro malou připomínku toho, že bez počítačů a internetu by nejspíš nebyly ani mnohé nobelovky, se právě tento týden možná hodí.

Jan A. Novák

Psáno pro Futurum.cz

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack