Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Psychoteror Boží, aneb S infrazvukem blíž k tobě Pane...

psych1

Děláte z ničeho nic věci, které vás dřív ani nenapadly? Příznivci konspiračních teorií vám nejspíš řeknou, že za to může podprahové ovlivňování psychiky - reklamou, tajnými společnostmi, státem... Je to sice zákonem zakázané, ale už z podstaty věci těžko odhalitelné. Manipulace s psychikou ostatně nejsou nic nového, provozovali je šamané doby kamenné stejně jako kněží mnoha pozdějších náboženství. Někteří k tomu používali techniky, které dodnes představují velkou záhadu.


 

 

 

 

 

Jít zfetovaný na mši by se asi dnes  moc nehodilo, pravěcí lidé, ale zřejmě byli zcela opačného názoru. Rostlinná psychofarmaka používaly primitivní kmeny při náboženských obřadech už před desítkami tisíc let v období starší doby kamenné (paleolit).

psych2

 

obr: Paleolitická skalní kresba z francouzské jeskyně Le Trois Freres. Vědci soudí, že znázorňuje šamana při obřadech a vznikla pod vlivem drog

 

Většina badatelů souhlasí s tvrzením, že některé podivné výjevy na jeskynních kresbách (létající postavy, neexistující tvorové, geometrické útvary) znázorňují vidiny v drogovém opojení, které si naši dávní předkové navozovali při uctívání božstev. Divošské kmeny v pralesech Indonézie a Jižní Ameriky mají psychotropní látky na programu svých rituálů dodnes.

Některé vyspělejší kultury ale později přešly k sofistikovanějším metodám ovlivňování psychiky pro větší slávu svých bohů. Příklady můžeme najít už v Bibli, kde například kniha Daniel popisuje zjevení ruky, která napsala na stěnu paláce krále Balsazara záhadný nápis Mene, mene, tekel, ufarsin. "V touž hodinu zjevili se prsty ruky lidské a psali naproti svícnu na stěně paláce královského a král hleděl na část ruky, která psala." (Daniel, 5. 5). Teprve židovský prorok Daniel králi vysvětlil, že jde o varování před trestem za zneuctění Šalamounova chrámu. Někteří moderní badatelé věří, že tehdy kdosi k náboženským účelům šikovně použil kameru obscuru, předchůdce dnešních projektorů.

Ovlivňování psychiky ale měli ve svém repertoáru kněží na všech kontinentech.

Záhada chavínského podzemí

"Máme silné důkazy o tom, že chavínská vládnoucí vrstva používala pestrou škálu důmyslných nástrojů sloužících k manipulaci s lidmi za pomoci smyslových vjemů," prohlásil John Rick, archeolog z Stanford University, který zkoumal jihoamerickou lokalitu Chavín de Huantar v peruánských Andách. Jde o komplex megalitických chrámů z období okolo roku 1300 př. n. l., jaký nemá na celém americkém kontinentu obdoby.

psych5

John Rick společně se svým kolegou Jonathanem Abelem tvrdí, že systém podzemních kanálů a šachet pod chrámovým komplexem byl vlastně obrovským hudebním nástrojem. Vytvářel zvukové frekvence ovlivňující psychiku příslušníků komunity - navozoval iluzi, že k nim ústy kněží promlouvají bohové, nebo dokonce že se zde kněží proměňují v bohy.

Teorie není nová: již dříve se objevila domněnka, že komplikovaný podzemní systém byl vlastně něco jako obrovské vodní varhany. Voda proudící kanály rozechvívala vzduchové sloupce ve slepých odbočkách a vytvářela působivé zvukové efekty. Kněží tuto "hudbu" ovládali přepouštěním vodního proudu z hlavního kanálu do různých částí systému.

 

obr: Kamenná hlava z chavínského chrámu. Složitý podzemní labyrint zřejmě sloužil k ovlivňování psychiky věřících při obřadech

 

Rick s Abelem ale tvrdí, že se to obešlo i bez vody. V chrámu totiž našli sadu dvaceti naprosto stejných dechových hudebních nástrojů vyrobených z ulit. Když badatelé tyto trumpety vyzkoušeli v chavínském podzemí, zjistili, že chodby zřejmě sloužily k vedení zvuku - především ale k jeho úpravám, tak aby mohl ovlivňovat psychiku návštěvníků chrámu.

"Vůbec tu nedokážete určit směr ani vzdálenost odkud zvuk přichází," komentoval to Abel. "Energie zvukových vln vás obkopuje ze všech stran a působí na vaše smysly. Ti chlapíci byli vystaveni docela působivému psychoteroru."

Stroj na ovlivňování mysli

Labyrint chavínského chrámu mohl sloužit dokonce i ke generování infrazvuku - což jsou pro náš sluch neslyšitelné zvukové frekvence o velmi nízkém kmitočtu (pod 20 Hz), o nichž dnes víme, že mají velký vliv na psychiku. Při určitých kmitočtech a amplitudě vlny dokonce mohou člověka i zabít.

psych3

 

obr: Basové píšťaly varhan mohou vydávat frekvence schopné působit na lidskou mysl

 

Za využitím infrazvuku v náboženských obřadech nemusíme chodit ani do Jižní Ameriky, příklad můžeme najít v nejednom kostele. Zdánlivě obyčejné varhany jsou ve skutečnosti mnohem víc než "jen" hudební nástroj. Nejenže mají bezkonkurenčně největší tónový rozsah, ale především disponují možnostmi měnit zabarvení zvuku, jaké překonala teprve až elektronika. Složité monstrum rozechvívající vzduchové sloupce v několikametrových kovových rourách dokáže vydávat i tóny na hranici infrazvuku: nejnižší tón, který jsou schopny vydávat basové píšťaly, má výšku tzv. dvojkontraoktávy, což odpovídá 16,5 Hz. Překonává tak i subwoofery v kinosálech a domácích kinech, které pracují v rozsahu 20-200 Hz, tedy už nad hranicí infrazvuku - a i ty se často využívají ve scénách, kdy se má u diváka vyvolat úzkost.

Označení "varhanní stroj" proto vůbec není nadnesené, používá se ostatně i v odborné literatuře. Nejeden varhaník také asi potvrdí, že dlouhodobé hraní způsobuje nevolnost. V církevní hudbě ale má využití basových píšťal většinou jiný účel: v kombinaci s vyššími tóny dodává zvuku na velebnosti. Podprahové vnímání infrazvuku však při tom zřejmě také dělá své.

Možná právě proto ne všichni považovali varhany za nástroj sloužící Bohu. Například husité tvrdili, že jde o ďáblovo dílo a ničili je všude, kde se k nim dostali. Ve skutečnosti ale o "varhaním stroji" platí totéž, co o každé technologii: sama o sobě je neutrální, důležité je, čí ruka ji ovládá.

Jan A. Novák

 

psych4


obr: Rembrandt van Rijn, Mene Tekel (1635)

Literatura:

Bible, Starý zákon

Archeological Papers of the American Anthropological Association

Farfánová-Barriosová, E.: Pohřbená tajemství starého Peru, Mladá Fronta, Praha 2009

Geist, B.: Akustika, Muzikus, Praha 2005

New Scientist

Sciencedaily.com

Wikipedia

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates by JoomlaShack.com