Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Záhady

Tajemství Šalamounova chrámu

solom1Šalamounův chrám, k jehož odkazu se hlásili templáři a zednáři, sice panovník oficiálně zbudoval za účelem Boží přítomnosti v zemi jeho lidu, fyzicky a zcela hmatatelně v něm ale přebývala právě Archa úmluvy, jako zdaleka nejvýznamnější inventář. Jinými slovy: o tom, jestli Bůh navštěvuje kostely, které vznikly k jeho větší slávě, si můžeme myslet ledacos, ale to, že Šalamounův chrám byl postaven jako objekt sloužící k uložení a ochraně záhadné Archy není nejmenší důvod pochybovat.

Zednáři, USA a starověký král

ur1Symbolem Spojených států amerických může být ledacos, od pruhované vlajky, přes Deklaraci nezávislosti až po orla bělohlavého, těžko ale popřít, že k nejvýraznějším patří dolarová bankovka. Naproti tomu symbolem starověkého města Ur v Mezopotamii je Ur-Nammuova stéla, kamenný obelisk, na němž je vytesán nejstarší známý zákoník, který vznikl někdy okolo roku 2500 př. n. l. Ty dvě věci, které dělí propast času hluboká čtyři a půl tisíciletí, zdánlivě nemají vůbec nic společného. A přece: není žádným tajemstvím, že na jednodolarovce jsou symboly zednářského řádu - a král Ur-Nammu je na stéle vyobrazený se zednickým náčiním, které také patří k symbolům zednářství.

Tajemství staročínské astrologie

chinast1Západní astrologie má kořeny v Egyptě nebo Mezopotamii , vedle ní ale existovala také odlišná astrologie čínská. V poslední době zájem o ní rychle roste - jednak proto, že voní východní exotikou, což každé magii vždycky svědčí, jednak i proto, že hospodářský úspěch východoasijského regionu sebou nese zájem o tamní kulturu a historii. Nás tu čínské věštění podle hvězd zajímá proto, že patří k nejstarším dochovaným astrologickým systémům na světě. Některé její principy naznačují, že může jít o zkreslené dozvuky dávného vědění, které bylo překvapivě vyspělé.

Titanic - varování z druhého břehu

titan1Velké katastrofy po sobě zanechávají dlouhý stín - ale někdy se zdá, jakoby jej vrhaly i proti proudu času. Historek o proroctvích, která je ohlašují, není zrovna málo. I když všem nemusíme věřit, tak o některých existují těžko zpochybnitelná svědectví v podobě datovaných písemností. Týká se to i jedné z nejpopulárnějších katastrof, potopení Titanicu.

Pahorek posvátného ohně

zizi1Když se projdete po Loretánském náměstí nad Pražským hradem, jistě si budete všímat hlavně Lorety. Zdánlivě není důvod si všímat kamenné zdi pod Černínským palácem směrem do náměstí - ale přesto to udělejte. Asi vám neunikne, že v poměrně nové vyzdívce z menších kvádříků jsou na několika místech neorganicky vsazené mnohem větší a hrubší kameny z odlišného materiálu. S velkou pravděpodobností jde o zbytky jakéhosi zničeného megalitického objektu, který kdysi stával buď přímo tady, nebo na sousedním Petříně.

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack