Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

William Lilly: astrolog a prorok velkého požáru

lilly1Popularita Nostradamových věšteb je obrovská, ve stínu jeho slávy ale poněkud nezaslouženě zůstávají další astrologové a věštci té doby. Jedním z nich je anglický renesanční mág William Lilly. Jedním z jeho nejpovedenějších kousků bylo předpovězení obrovského požáru Londýna, k němuž došlo roku 1666.

 

 

Požár vypukl v pekárně Thomase Farrinera v neděli 2. září 1666 krátce po poledni (mimochodem, všimněte si tří šestek v letopočtu...). Ve stále ještě středověké zástavbě Londýna se rychle šířil - a podařilo se jej zdolat až o tři dny později. I když o zdolávání asi nemůže být řeč; při tehdejším stavu protipožární prevence a ochrany už spíš nezbylo nic, co by ještě hořelo. Počet obětí není znám, protože pohltil hlavně bezejmenné chudáky, o střechu nad hlavou přišlo 70 tisíc lidí, tedy skoro 80 procent obyvatel města. Žár byl takový, že se roztavily i řetězy v městské bráně...

Příčin toho, proč měla katastrofa tak strašlivý rozsah, je mnoho, lid ale má rád zástupné oběti a tady se jedna nabízela skoro sama: věhlasný astrolog William Lilly, který oheň předpověděl už o 14 let dřív.

lilly2

 

 

obr: Astrolog William Lilly se proslavil především úspěšnou předpovědí velkého londýnského požáru roku 1666

 

 

Opět se potvrdilo pravidlo, že předpovídat nepříznivou budoucnost se nevyplácí - Lilliho začali vyšetřovat ze žhářství. Vyšetřovatelé jej nakonec shledali nevinným, a tak se mu mimoděk postarali o další reklamu. I když ji neměl moc zapotřebí, protože tou dobou už byl docela slavný i bez ne zrovna příjemných vyšetřovacích metod doby, která si na lidská práva vězňů moc nepotrpěla.

William Lilly je po Nostradamovi a Johnu Dee dalším astrologem, který v oné době vynikl nad průměr a který zkoušel klasické metody vylepšovat a obohacovat o prvky dalších okultních oborů. Narodil se 11. května 1602 v rodině pocházející z nižší venkovské šlechty v Diseworthu. Chtěl studovat na univerzitě a stát se knězem, osud ale určil jinak.

Rodina zchudla a on se zpočátku protloukal životem všelijak, dokud jeho hmotné problémy nevyřešil sňatek se starší dobře situovanou vdovou. Což je řešení, které - jak jsme viděli - zvolil i jeho kolega Nostradamos. V tomto případě ale nevěsta Lillymu dlouho nevydržela, takže navíc došlo také na dědění. Oženil se pak ještě dvakrát; podruhé zřejmě poněkud ukvapeně, protože o druhé manželce se decentně a v astrologických jinotajích rád vyjadřoval, že její bytost ovládá planeta Mars. A Mars je symbolem války, krve a zmaru.

I tato žena mu záhy zemřela a teprve třetí pokus se vydařil. S Ruth Needhamovou pak žil od roku 1654 šťastně až do smrti. Také v tomto případě pro to měl astrologické vysvětlení. "Jupiter ve znamení Vah byly pro mne velmi příznivé," napsal o Ruth později.

Lilly se už roku 1635 naplno vrhl do astrologické praxe. Zřejmě byl docela úspěšný, protože počty jeho klientů údajně šly do tisíců. Nezůstal ale jen u toho: studoval také staré astrologické spisy a (opět podobně jako Nostradamus) se snažil do klasické evropské astrologie vnášet netradiční prvky. Zajímal se hlavně o horální astrologii - což je odvětví astrologie, kdy klient astrologovi pokládá otázky a ten zjišťuje odpovědi pomocí konstrukce horoskopu pro přesný čas, kdy byl dotaz vyřčen. Její původ je v indické astrologické praxi (tzv. védické astrologii) a do Evropy ji zřejmě přivedl právě Lilly. Nebo ji aspoň výrazně zpopularizoval. Stejně jako Nostradamus a Dee ani on neváhá experimentovat s nejrůznějšími druhy okultních praktik.

Ze zástupů renesančních a barokních astrologů ale Lilly vyčnívá především svým literárním dílem. Vedle několika menších spisů vydal roku 1647 vydal monumentální dílo nazvané Christian Astrology (Křesťanská astrologie) čítající 800 stran. Důkladně zde popisuje metody tehdejších astrologů, věnuje se především vysvětlování postupů horální astrologie.

 

0-jasnovid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIP:

Text je ukázkou z knihy Okno do budoucnosti. Nově je možné si ji objednat na má adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s podpisem autora. Postup a další podrobnosti o knize najdetezde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Podobně jako Nostradamus, také Lilly vydával almanachy s krátkodobými předpověďmi. Jevil v nich zřetelné sympatie pro tehdejší republikánskou vládu Anglie, což mu vyneslo přízeň mocných - ale také zášť aristokratů, kteří si však toho času nestáli zrovna nejlépe. Přátelé Lillyho nazývali anglickým Merlinem (v narážce na čaroděje z artušovských legend), nepřátelé pro změnu zase podvodným žonglérem a hochštaplerem. Velkou popularitu mu vynesl zejména jeho první almanach Merlinus Anglicus Junior ze srpna 1644, v němž předpověděl porážku královských vojsk. V červnu následujícího roku se v bitvě u Naseby prognóza splnila: stěžejní konflikt občanské války royalistická armáda slavně prohrála a Lillyho almanachy šly na dračku. Ocitl se na vrcholu slávy - udává se, že v tomto období ročně sestavoval horoskopy pro 2000 tazatelů.

Jenže štěstěna na poli válečném i politickém bývá vrtkavá a ani 17. století v tomto ohledu nepředstavovalo výjimku. K Lillyho smůle se navíc ukázalo, že v politických záležitostech hvězdy svého mistra přece jen obelhaly, nebo před ním alespoň cosi dost podstatného zamlčely. Republikánské zřízení roku 1660 padlo a "anglický Merlin" se ocitl v nemilosti. Čelil dokonce obvinění, z toho, že se podílel na odsouzení krále Karla I. k trestu smrti během revoluce. I tentokrát - stejně jako v případě londýnského požáru - se úspěšně obhájil, dokonce začal nový režim ve svých pamfletech oportunisticky oslavovat, někdejší sláva však už byla ta tam. Lilly zapomněl na zlaté pravidlo řemesla "nemluv jasně", zato publikum nezapomnělo, že ti, kterým věštil úspěch, zmizeli v propadlišti dějin...

Lillymu nakonec nezbylo než se stáhnout do ústraní. Žil se svou Ruth spokojeně na venkově, kromě okultismu a astrologie se zajímal i o medicínu a provozoval zřejmě jakousi léčitelskou praxi. Tedy další paralela s Nostradamem. Zemřel 9. června 1681.

Nezůstal ale zapomenut. Jeho velkolepá Křestanská astrologie dodnes představuje cenný zdroj informací pro historiky, mystiky i astrology a je stále vydávána - nejen jako tisk, ale i na CD a on-line na internetu.

 

Jan A. Novák

obr: Velký londýnský požár roku 1666

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack