Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Tajemný komplex Su Nuraxi

sard1Mezi megality bývají někdy zařazovány i podivné kamenné věže zvané nuraghi, kterými je v obrovském množství poset středomořský ostrov Sardinie. Trochu se podobají baleárským talayotům, ale technika stavby a zřejmě i časové zařazení jsou odlišné - údajně pocházejí z druhého tisíciletí př. n. l., někteří odborníci ale soudí, že vznikly před více než 8 tisíci lety. Největší z nich jsou přes 20 metrů vysoké.

 

Také jejich smysl zůstává neznámý: zjevně nesloužily k obývání (nemají okna a vchody jsou příliš malé) a nebyly v nich nalezeny ani žádné předměty či ostatky. Jejich počet (původně jich mělo být okolo 30 tisíc, do současnosti se dochovalo přes 8 tisíc) a umístění také vylučuje možnost, že by šlo o opevnění řídce osídleného ostrova.

sard2

 

 

obr: Su Nuraxi - letecký pohled. Archeologové nemají ponětí,k čemu podivný megalitický komplex sloužil

 

Balvany, z nichž jsou sestaveny, často dosahují hmotnosti několika tun a musely být vyzdviženy do značné výšky. I kdyby se podařilo zjistit, jak to tehdejší lidé dokázali, pořád ještě zůstává otázka, proč takové úsilí vynaložili.

Mezi nejvýraznější objekty tohoto typu na Sardinii patří komplex Su Nuraxi u Barumini, který bývá v turistických průvodcích označován jako "nuraghická vesnice". Ve skutečnosti to zřejmě trvalá osada nebyla - k čemu ale objekt doopravdy sloužil, je těžké domýšlet.

Jedná se o mohutnou centrální věž vysokou 18 metrů a sestavenou z mohutných kamenných kvádrů. Obklopují ji čtyři menší věže, kolem nichž zřejmě byla zeď s dalšími věžemi. Za ní pak začíná chaotický labyrint menších okrouhlých staveb. Z těch už dnes většinou zůstaly jen půdorysy, přesto je zřejmé, že díky rozměrům i uspořádání sotva mohly sloužit k trvalému obývání.

Opět - tak jako u mnoha dalších megalitických staveb Středomoří - se vnucuje spíš představa jakéhosi útočiště...útočiště proti nebezpečí tak hrozivému, že nutilo lidi té doby k výkonům zdánlivě přesahujícím jejich technické možnosti.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIP:

Text je ukázkou z knihy Největší záhady Středomoří, kterou vydalo nakladatelství Albatros Media / XYZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dalším tajemstvím sardinských nuraghi je to, že nemají obdobu jinde na světě - s výjimkou vzdáleného Skotska a nehostinných ostrovů u jeho severního pobřeží. Tam se nazývají brochy. A aby byla záhada dokonalejší, brochy vznikly až dlouho po tom, co se na Sardinii přestaly stavět.

 

Jan A. Novák

obr: Su Nuraxi - rekonstrukce původní podoby

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Template: by JoomlaShack