Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zdravé zuby podle receptu z doby kamenné

zuby1Vědci zvolili netradiční metodu jak zkoumat nabídku pravěkých šéfkuchařů: prováděli analýzy zubního plaku kosterních pozůstatků lidí doby kamenné. Získali přitom nejen řadu překvapujících poznatků o tehdejším životním stylu, ale zjistili také, že pravěká strava by mohla být inspirativní i pro nás.

 

"Ukázalo se, že pravěcí lidé velmi dobře rozuměli významu rostlinné stravy dávno před tím, než se naučili provozovat zemědělství," uvedla Karen Hardy z katalánského instuitutu ICREA. "Znali nejen význam rostlin pro výživu, ale i jejich využití při prevenci nemocí a jejich léčbě."

Vědci z Universitat Autonoma de Barcelona zkoumali fosilizované kostry z lokality Al Khidai v Súdánu. Jde o prehistorické pohřebiště v povodí Nilu, kam po celá tisíciletí ukládala své mrtvé celá řada dávných kultur od počátku mezolitu (více než 8000 př. n l.) až po mladší dobu kamennou, kdy už lidé hospodařili na půdě. To z lokality dělá významný zdroj informací o takzvané neolitické revoluci, během níž se z lovců a sběračů stali zemědělci.

 

Užitečný plevel

Vědci z University of York a Universitas Autonoma de Barcelona prováděli analýzu vrstvy zvané dental calculus, což je ztvrdlý povlak tzv. zubního plaku - povlaku obsahující mikroorganismy živící se rozkladem zbytků potravy.

zuby2

 

 

 

obr: Představa, že dávní lidé nepečovali o chrup a měli ho od mládí v katastrofálním stavu, není tak docela pravdivá

 

 

Plak je nejen hlavní příčina vzniku zubního kazu, ale také významným svědectvím o dietě a životosprávě svého majitele. Když navíc ještě zkamení do podoby calculu, stane se z něj svědectví, které může přetrvat věky.

Badatelé zjistili, že už před 9000 lety, tedy dávno před počátkem zemědělství, byl významnou složkou potravy lidí na lokalitě Al Khidai šáchor hlíznatý. Tato vytrvalá až 40 centimetrů vysoká rostlina je někdy ironicky označována jako nejdražší zemědělská plodina, protože jde o neobyčejně odolný plevel, na jehož hubení se v tropickém a subtropickém pásmu vynakládají astronomické částky. Současně ale také představuje významný zdroj živin a lék tradiční lidové medicíny.

V poslední době se dostává do popředí zájmu právě z tohoto důvodu, protože likviduje bakterie, působí protizánětlivě, má blahodárný vliv na trávicí trakt. Nejnověji se zkoumá i jeho příznivý účinek na cukrovku. Staří Číňané jej používali také jako afrodisiakum, oblíbený byl i ve starém Egyptě (tam také v kosmetice) a Indii.

"Zjistili jsme, že lidé na lokalitě měli zuby v překvapivě dobrém stavu," konstatovala Karen Hardy. "Přičítáme to právě stravě s vysokým obsahem hlíz šáchoru. Ten prokazatelně omezuje množení bakterie Streptococcus mutans, která je jedním z hlavních původců rozpadu skloviny a vzniku zubního kazu."

 

Poselství z pravěku

"Zajímavé je, že podíl šáchoru ve stravě byl velký jak před počátkem neolitické revoluce, tak i po přechodu na zemědělský způsob obživy," říká Stephen Buckley z University of York, další člen výzkumného týmu. Je zřejmé, že tato rostlina měla pro obyvatele východní Afriky mimořádný význam."

zuby3

 

 

obr: Stav chrupu je významným svědectvím o životě v pravěku

 

 

"Našli jsme také důkazy, že dlouho před počátkem zemědělství tu lidé ve velkém sbírali a zpracovávali i další druhy rostlin, " dodává Karen Hardy. "Stopy dýmu prozrazují, že je vařili, z jiných získávali rostlinná vlákna.

Až dosud se mělo za to, že ve společnostech lovců a sběračů převládala masitá strava, zatímco rostlinná byla pouhým příležitostným doplňkem. Poměr se měl obrátit, až s nástupem zemědělství.

Výsledky studie ukazují, že přechod nebyl tak dramatický a že i ve starší době si lidé dokázali zajistit překvapivě vyváženou a zdravou dietu.

Výzkum ale může být také inspirací pro současnost. Na hubení šáchoru vynakládají většinou chudé státy velké prostředky a zatěžují přitom životní prostředí cizorodými chemikáliemi. Přitom hlízy této rostliny podobné ořechům by se mohly stát surovinou pro potravinářský, farmaceutický i kosmetický průmysl a vyhledávanou exportní surovinou.

 

Jan A. Novák

psáno pro iHned.cz

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack