Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Na počátku alchymie byla žena

mary0Významnou postavou počátků alchymie je Zósimos z Panopole žijící na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu, který je považován za autora nejstarších známých alchymických textů. Před ním ale byla ještě jiná osobnost, která ho do tajů tohoto umění zasvětila. Někoho možná překvapí, že šlo o ženu, přestože většina lidí si pod pojmem alchymista představí spíš poněkud zanedbaného muže v černém plášti. Jmenovala se Marie a pozdější autoři ji jmenovali jako Marii Židovku nebo Marii Prorokyni, aby ji odlišili od dvojice Marií, hrajících roli v počátcích křesťanství - nikoliv náhodou ve stejné zeměpisné oblasti, kde se rodila i evropská alchymie.

 

Když už jsme u divných náhod, sluší se zmínit, že ve stejné době a stejné části světa vznikl také gnosticismus, což je (zjednodušeně řečeno) myšlenkový směr tvrdící, že rozumové pojímání světa je nedostatečné, protože k opravdovému poznání můžeme dojít jen hlubokým mystickým, "mimosmyslovým" prožitkem. Alchymie z gnóse převzala řadu pojmů, symbolů i myšlenek, nedá se proto vyloučit, že jsou něco jako ideoví sourozenci.

mary1

 

 

obr: Marie Židovka na staré rytině

 

Marie Židovka údajně vymyslela mnoho alchymických technik a pomůcek, které dodnes používá moderní chemie, například destilační aparaturu nebo dvojitou varnou nádobu omezující teplotu na stanovenou hodnotu. Mnozí autoři to sice zpochybňují, ale to nás nemusí zajímat, protože z hlediska našeho pátrání po kameni mudrců a elixíru života je významnější něco jiného: prostřednictvím jejích myšlenek zaznamenaných Zósimem se dostáváme k samotné podstatě alchymie.

Nebudou to informace ledajaké. Dovíme se věci, vyrážející dech, protože Zósimos se odkazuje ke zdrojům, které nejde vyložit jinak, než jako kontakt s nějakou vyspělejší civilizací. Což by mohlo znamenat, že "zjevná" alchymie tak, jak ji známe, je jen výsledek nepochopení jimi předaných postupů. Nebo - což je ještě víc znepokojující - že vedle známé alchymie, která zjevně nikam nevede, je ještě jiná, dokonale zakonspirovaná. Taková, co opravdu nějakým způsobem funguje, jen není pro každého.

 

Dary padlých andělů

Původní Zósimovy spisy - vůbec nejstarší známé texty o evropské alchymii - se sice ztratily, ale v minulém století badatelé našli arabské překlady. Nebyly sice úplné, ale i to, co zbylo, stálo za to. Antický alchymista kromě jiného psal o původu alchymie a vysvětluje jej jinak, než moderní historikové. Hodně jinak.

mary2

 

 

obr: Zosimos. Antický reliéf

 

"Prastaré božské spisy říkají, že andělé se zamilovali do pozemských žen a naučili je všem tajemstvím přírody," zaznamenal Zósimos. "Od nich pochází kniha jménem chema, v níž byly tyto vědomosti shrnuty."

Leckoho možná napadne, že právě tady mají počátek termíny "chemie" a "alchymie", jenže ještě důležitější je zmínka o zamilovaných andělech. Přestože Zósimos nejspíš nebyl křesťan, ani Žid, tvrdí tu prakticky totéž, co biblická kniha Genesis. V ní se totiž nachází odstavec podivně neladící s ostatním textem, který říká: "Vidouce synové Boží dcery lidské any krásné jsou, brali k sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali." (Genesis, 6:2). O pár odstavců dál je nazývá obry a tvrdí, že na zemi způsobili dost zmatků (nejspíš právě prozrazením "božských" vědomostí, jak ještě uvidíme), takže se Bůh rozhodl lidstvo vyhladit potopou.

Je to tím podivnější, že tahle část textu nejenže do Bible moc nezapadá, ale dokonce jde proti ní. Nikde jinde se ve Starém zákoně nemluví o tom, že by měl Bůh syny, ještě ke všemu takové, co jsou na ženské. Skoro jako by tuhle část někdo zapomněl z Bible při konečné redakci vyškrtnout. Nebo ji tam naopak připsal odjinud? Každopádně je jakýmsi nepřímým potvrzením Zosimových slov o původu alchymie ze zdroje, kde bychom to nehledali.

Možná víme i odkud se tvrzené o zamilovaných andělech v Bibli vzalo: podrobně jejich příběh líčí kniha Enoch. Jde o takzvaný apokryf, tedy text, který dávní redaktoři do Bible z nějakého důvodu nezařadili nebo ho z ní vyřadili. Těžko se jim divit, protože Enoch Boha shazuje úplně. Nejen, že se tu cestuje vzduchem i vesmírem, ale ještě ke všemu se andělé/synové Boží proti svému taťkovi vzbouřili, což poněkud zpochybňuje Jeho všemohoucnost. A také prozrazují pozemšťankám technologická tajemství a způsobí tak ekologické i jiné katastrofy.

Znamená to, že původní alchymie pochází od mimozemšťanů?

 

alchymi-obaka-sm_ _ _

UPOZORNĚNÍ

Text je ukázkou z knihy Příběhy českých alchymistů a mystiků, kterou vydalo nakladatelství Alpress. Můžete si ji se slevou objednat zde

_ _ _

 

Je to svůdná myšlenka, ale ne. Třeba už jen proto, že inteligentní sliz z Proximy Centauri nebo fialová chobotnice z nějakého jiného koutu Galaxie by se nejspíš do pozemských žen nezamilovali. Mnohem pravděpodobnější proto je, že to byli také lidé, jen pocházející z nějaké vyspělejší kultury. Primitivům se proto jako Boží synové jistě jevili; koneckonců z praktických důvodů jim to návštěvníci nejspíš ani nevymlouvali. Z pozice nadpřirozené bytosti se s domorodci vždycky jedná lépe, než jako pouhý smrtelník.

 

Jan Antonín Novák

 

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates by JoomlaShack