Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

TUNGUZSKÝ METEORIT I PO 102 LETECH ZÁHADOU . 3. Povětroň, který křižoval

tunguzský meteorit    Tento týden uplyne 102 let od události, kterou se dodnes nepodařilo přesvědčivě vysvětlit - od výbuchu nad Sibiří označovaného jako tunguzský meteorit, nebo přesněji tunguzská událost. V třetím díle seriálu se věnujeme nesrovnalostem ve výpovědích svědků týkajících se směru letu záhadného tělesa.

 

    Vědcům se postupně podařilo shromáždit novinové zprávy a vědecké záznamy z dob exploze nad Sibiří. Současně našli a vyzpovídali stovky lidí, kteří tunguzskou událost na vlastní kůži zažili. Už samotná svědectví o jevech souvisejících s tunguzskou událostí představují první velkou záhadu. Nejen, že se zdá, jakoby těleso dlouho před svým pádem dopředu varovalo, což meteority ani komety téměř jistě nedělají. Současně se také velmi rozcházejí pozorování směru letu a podoby tělesa v různých oblastech.

     Svědkové pádu přesvědčivě udávali tak odlišné směry letu kosmického tělesa před závěrečnou explozí, že to vědci nemohli nechat bez povšimnutí - lze se sice mýlit i o desítky stupňů, ale splétst se o bezmála pravý úhel, už je trochu moc i na sibiřské poměry. Skoro to vypadalo, že do určitého místa v tajze se ve stejné chvíli slétalo několik kosmických těles z různých stran. Něco takového však vědci nehodlali připustit. Ale vyskytly se i výjimky, jak uvidíme později.

 

 

    Většina badatelů však pod dojmem těchto nesrovnalostí na zkoumání svědeckých výpovědí rezignovala. "Na základě výpovědí velkého počtu očitých svědků pádu můžeme soudit pouze tolik, že to byl výjimečný jev," napsal Boris Vronskij, jeden z účastníků několika expedic na místo pádu v 60. letech minulého století. "Ale v žádném případě nemůžeme věřit informacím jednotlivých osob, i když se vydávají za pravdu pravdoucí. Rozluštit hádanku můžeme jen zkoumáním na místě samém."

tunguzský meteorit, směr letu, svědectví, mapa    Zavírat oči před indiciemi vzpírajícími se očekávání, ale v případě tunguzské události nikam nevede - tím spíš, že ani ono "zkoumání na místě"  nedalo jednoznačné výsledky, jak ještě uvidíme v dalších pokračováních seriálu. Pro rozpory ve svědeckých výpovědí se totiž několik možných řešní nabízí. Jejich problém ovšem spočívá v tom, že nezapadají do předem připravené hypotézy o meteoritu nebo kometě.

 

     obr: Mapa místa dopadu s lokalitami, odkud pocházejí svědectví. Šipky vyznačují směry letu tělesa podla výpovědí různých svědků.

 

    Jedním z nabízejících se  řešení je možnost, že žádný letící předmět neexistoval. Většina svědků byla vyslechnuta až desítky let po explozi, kdy už se zcela samozřejmě předpokládalo, že ji způsobil meteorit nebo kometa. Pod vlivem takové sugesce si nebeský jev k explozi a zemetřesení lidé jednoduše přibásnili. S tímto předpokladem pracuje hned několik hypotéz pokoušejících se objasnit událost "netradičními" prostředky. Jse například o všechny doměnky pracující s geologickými jevy, atmosférického nebo geofyzikálního jevu, pokusu nějakého samělého génia atd.

    Ve skutečnosti jsou ale popisy letícího tělesa natolik dominujícím prvkem mnoha svědectví, že je dost obtížné z nich udělat výplod bujné fantazie. Tím spíš, že mnoho vzdlenějších svědků popisuje jen letící těleso, aniž by zaznamenali finální explozi.

 

    Ale je tu ještě jedna mnohem víc vzrušující možnost: svědkové viděli jedno těleso, ale v různých časech. Jinými slovy, předmět v posledních chvílích své existence dramaticky měnil směr.

tunguzský meteorit  

    obr:  Jedno z možných vysvětlení toho, že svědkové udávají různé dráhy letu tunguzského tělesa: objekt měnil směr...

 

       Výpovědi lze totiž vyložit i tak, že objekt zpočátku přilétal od jihu, ale nad Kežmou se obrátil k východu. Ještě jeden manévr pak provedl nad Preobraženskem, kdy se obrátil opět k severozápadu. Není asi třeba příliš zdůrazňovat, že meteority ani komety nic takového nedělají. Tomuto vysvětlení proto z pochopitelných důvodů fandí především zastánci hypotéz o mimozemské kosmické lodi...

(pokračování)

 

Upozornění:

Tento text je ukázkou z knihy Tunguzský meteorit - záhada na víc než jedno století a při příležitosti nadcházejícího výročí záhadné události se tu postupně objeví i další úryvky. V knihkupectvích se kniha již nevyskytuje, lze ji ale objednat na adrese   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Podrobnější údaje o knize najdete po kliknutí na obrázek obálky na levé straně homepage Novákovin, nebo na www.tunguzskymeteorit.cz.

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates by JoomlaShack