Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Japonská tsunami byla mimořádná

tsunami1

Japonsko je země s nejpropracovanějším varovným systémem před zemětřeseními a vlnami tsunami, přesto jej dnešní pohroma citelně zasáhla. Tektonický otřes totiž byl mimořádný i na zdejší poměry.

"Pro Japonsko to asi bude událost roku 2011," napsal vědecký korespondent BBC Jonathan Amos. "Ne počtem mrtvých, ale rozsahem. A to i přesto, že jde o zemi, která s otřesy země žije v bezmála důvěrném vztahu."

Japonsko leží na pásmu, kterému se říká Ohnivý prstenec (Ring of Fire). Jde o jakési švy zemské kůry, na nichž na sebe tlačí tektonické desky pohybující se různými směry a vznikající napětí se čas od času uvolňuje zemětřeseními. Zde se také nejbouřlivěji projevuje sopečná činnost.

 

 

V Asii linie tohoto vražedného prstence vede těsné podél jihozápadního pobřeží Japonska, kde se vyskytuje 20 procent všech zemětřesení s magnitudo 6 a víc. Seismometry tu zaregistrují otřesy nejrůznější intenzity v průměru každých 5 minut. Dál se pak "ohnivá linie" táhne kolem Indonésie a Tichomořím k Novému Zélandu, kde způsobila nedávné zemětřesení v Christchurch. Na druhé straně sleduje celé pobřeží obou Amerik od Chile až na Aljašku.

 

 

 

Málo času na ochranu

Blízkost linie ohnivého prstence u Japonského pobřeží také vedl k tomu, že důmyslné systém ochrany před tsunami tentokrát nezafungoval. Epicentrum otřesu s děsivým magnitudo 8,9 leželo ve vzdálenosti 400 kilometrů od Tokia - ale jen asi 130 kilometrů od pobřeží prefektur Myiagi a Fukušima.

tsunami4Ohnisko otřesu se nacházelo v hloubce přibližně 35 kilometrů. Vlna břeh zasáhla jen pár minut poté, co se rozechvěly zapisovače seismografů - a například v přístavu Sendai podle místních zpravodajů japonských agentur dosáhla desetimetrové výšky, zatímco americký Pacifický systém ochrany před tsunami vydal zprávu, podle níž vlna měla na pobřeží výšku 7,3 metru. V každém případě na jakékoliv opatření nebyl čas.

"V Japonsku žije podél pobřeží většina obyvatel," varoval už před několika lety britský specialista Bill McGuire, ředitel organizace Benfield Greig Hazard Research Centre. "Evakuace v tak krátké době je nemožná."

"Podle síly tohoto zemětřesení soudím, že tektonický zlom pukl v délce alespoň 500 kilometrů," uvedl seismolog John Elliott z Oxford University pro BBC. "Jde o stejnou oblast a stejný zlom, který roku 1993 způsobil zemětřesení s magnitudo 8,4 a zabil okolo 3000 lidí."

 

Vlna s rychlostí tryskového letadla

Je příznačné, že termín tsunami pochází z japonštiny, v níž "tsu" znamená přístav a "nami" je dlouhá nebo velká vlna. Spouštěčem bývá nejčastěji podmořské zemětřesení, méně často lavina na svazích hlubokomořských příkopů. Energie otřesu uvede do pohybu mořskou vlnu, která se od epicentra šíří rychlostí dopravního tryskového letadla - až přes 700 km/h.

tsunami2U pobřeží její rychlost klesá, protože svou energii vydá na růst do výšky. Při největších katastrofách minulosti mohly některé vlny tsunami dosáhnout výšky až 100 metrů. Po první vlně často následují další údery, někdy ještě ničivější.

 

obr: Ring of Fire obepíná celý Pacifik

 

Pro oblast Pacifiku funguje Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) provozované organizací NOAA, jehož ústředí se nachází na Havaji. Získává informace od automatických podmořských čidel a bójí i od satelitů a výsledky jejich vyhodnocení předává do všech ohrožených států v oblasti. Japonsko kromě toho má i svůj vlastní národní varovný systém, který provozuje Japonská meteorologická agentura.

 

Jan A. Novák

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud se zajímáte o zemětřesení, sopečné katastrofy a tektonickou činnost, další informace najdete v knize Smrtící sopky.

Nenajdete-li ji v knihkupectví, lze ji objednat na webu:

http://www.kosmas.cz/knihy/155601/smrtici-sopky/

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates: by JoomlaShack