Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zemětřesení na Haiti vědci předvídali

   Když se podíváte na satelitní snímek karibského ostrova, na němž leží Haiti a Dominikánská republika, možná vám bude nápadný řetěz jezer táhnoucí se od Barahony v Dominikánské republice až k hlavnímu městu Haiti Port-au-Prince - ano, toho, které bylo tak zle postiženo zemětřesením 12. ledna. Údolí vyplněné jezery se jmenuje Hispaniola rift valley (riftové údolí Hispaniola) a voda v jezerech je slaná, protože ještě před několika miliony let tu byla mořská úžina.

   Jak je to možné?

   "Haiti leží na dvou deskách zemské kůry které se rychlostí jednoho palce (2,5 cm) za rok posouvají proti sobě," říká geofyzik Ross Sten z organizace US Geologickal Survey (USGS).

     Špatné místo pro vědu

"Poprvé tu bylo ničivé zemětřesení zaznamenáno roku 1751."

   Na tektonických zlomech, kde se stýkají desky zemské kůry, postupně narůstá napětí, které se může náhle vybít ničivým otřesem. "Při zemětřesení 12. ledna došlo k prudkému pohybu desek, možná až o metr," Ross Stein. "Už roku 2008 přitom byla zveřejněna studie upozorňující, že několik desetiletí trvající klid na tomto zlomu může znamenat hrozbu velkého otřesu."

   Geolog Paul Mann z University od Texas, jeden z autorů této studie, k tomu dodává: "Přestože Haiti leží na systému aktivních zlomů, pracovalo tu jen pár geologů. Je to země v rozvratu se špatnou bezpečnostní situací, kde je vědecká činnost velmi obtížná a nebezpečná."

   Jinými slovy: každý věděl, že Port-au-Prince sedí na sudu dynamitu. Počet obětí mohl být až o několik řádů nižší - kdyby se neschopná vláda místo bojů o moc a korupce věnovala skutečnému vládnutí.

 

obr: Zlom Hispaniola Rift Valley vede přímo přes hlavní město Port-auPrince 

 

 

Například při ještě silnějším zemětřesení, které v roce 1992 postihlo Kalifornii, zahynul jeden člověk - především proto, že se tam staví s ohledem na tektonické riziko, že existují vědecká pracoviště sledující pohyby zemské kůry, záchranářské organizace a záchranné plány. Za většinu ztrát na životech z 12. ledna na Haiti nemůže ani tak zemětřesení, jako lidská hloupost a lenost.

    Apokaplypsa bez konce

   Podle zmíněné studie, kterou vypracoval tým Paula Manna v roce 2008, bylo třeba v blízké době na Haiti čekat zemětřesení o síle 7,2 magnitudo. Naknec byla ničivá energie živlu o něco nižší: 7.0. Zdánivě malý rozdíl však ve skutečnosti znamená o polovinu méně energie, protože v této stupnici jde o logaritmické hodnoty. Pro srovnání - zemětřesení, které způsobilo katastrofální vlnu tsunami v Indickém oceánu roku 2004 mělo magnitudo 9,3.

   Nižší energie skutečného zemětřesení na Haiti oproti předpovědia však může mít zlověstný význam: podle amerických geologů Apokaplypsa na ostrově ještě nemusí být u konce.

   "Na Haiti je celý složitý systém aktivních zlomů," upozorňuje geolog Andrew Freed z Purdue University. "Tím, že došlo k uvolnění energie u Port-au-Prince, přeneslo se napětí na další zlomy v okolí. Výsledkem může být dominový efekt: jedno zemětřesení odstartuje celou řadu dalších. V geologických podmínkách, jaké jsou na Haiti, se jedním otřesem napětí neuvolní. Pouze se přeorganizuje jeho rozložení. Můžeme čekat další zemětřesení - možná o síle až 7,5 magnitudo."

   Není vyloučeno, že se toto varování začíná naplňovat. Ze série běžných otřesů, jimiž doznívá každé velké zemětřesení, výrazně vybočil záchvěv zaznamenaný 20. ledna, který podle odborníků z USGS dosáhl magnitudo 6,1. Navíc přišel s podstatně větším časovým odstupem od prvního úderu, než bývá u dodatečných otřesů obvyklé.

    Naděje z vesmíru

   Předpovědět čas, kdy se země zatřese alespoň s přesností meteorologické předpovědi zatím vědci neumí. Existuje však celá řada jevů, které mohou předem varovat. Před katastrofálním zemětřesením, které roku 1957 postihlo řecký ostrov Kefalonii, obyvatele budilo vytí psů a hýkání oslů. V Japonsku lidé pěstují akvarijní ryby, které před katastrofou divoce plavou ze strany na stranu. Ví se také, že zemětřesení často předchází změna úrovně hladiny vody ve vrtech a studních a zvýšení úniků radonu z podzemí. Čínští vědci dokonce tvrdí, že odhalili vztah mezi tvary mraků a místy, kde k otřesům dojde. Pro přesnou prognózu se však zatím tyto symptomy nedaří využít - někdy k nim dochází, aniž by katastrofa následovala, jindy se neobjeví ani před silným zemětřesením. Zbytečná evakuace oblasti pak může přinést víc škody, než otřesy samotné.

   Zvláštní kapitolu tvoří světelné jevy doprovázející chvění země. Roku 1994 fotografoval Tim Shell z Los Angeles údolí San Fernando v Kalifornii, které se shodou okolností stalo krátce na to epicentrem silného otřesu. Když snímek vyvolal, spatřil nad obrazem krajiny odsouzené ke zkáze světélkující oblak podobný lidské lebce. Na první pohled zpráva vhodná nanejvýš pro bulvár - kdyby podobná svědectví nepředcházela i jiná zemětřesení. Například před otřesem v mexickém Pueblo v roce 2000, který zahubil 28 osob, spatřily stovky svědků na obloze tři velké světelné skvrny pokládané za UFO. Zprávy o tajemné záři ve vzduchu předznamenaly i další tektonické pohromy. Seriozní analýza hlášení UFO z několika zemí také ukázala, že podivná svědectví se zvláštní náhodou koncentrují právě v místech, kudy vedou tektonické zlomy.

 

 

obr: Systém tektonických zlomů a výskyt zemětřesení na Haiti od roku 1990. (Zdroj: UDGS) 

 

 

  Dnes už ani oficiální věda nebere "tajemná světla země" na lehkou váhu. Nejrozšířenější teorie je vysvětluje tak, že křemík (který tvoří nejrozšířenější složku zemské kůry) vystavený obrovským pnutím generuje elektrické napětí. Jde o stejný jev, jaký se využívá například v piezoelektrických zapalovačích. Elektrický výboj v atmosféře pak způsobuje světélkování.

   S tímto jevem může souviset také poznatek vědců americké kosmické agentury NASA. Ti tvrdí, že velká zemětřesení se ohlašují změnami v ionosféře - vysoké vrstvě zemské atmosféry vyznačující se elektrickou vodivostí.

   Už dnes ale vesmír pomáhá při předpovídání zemětřesení jinak. Pomocí satelitního měření se zjišťují pohyby zemské kůry s přesností na milimetry. Jejich analýza a porovnání s vývojem v minulosti umožňuje odhadnout budoucí vývoj - zatím však jen s velkým časovým rozptylem. I to však může být užitečné.

   "Máme v úmyslu vytvořit globální model rizika zemětřesení, který by byl veřejně dostupný," říká Ross Stein z USGS. "Znalost takového rizika by měla v ohrožených oblastech patřit k základním lidským právům." To, co se stalo na Haiti, jeho slova potvrzuje.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny

 Přílohové texty

Příčiny zemětřesení

Země je zatím jediná známá planeta, která má tzv. deskovou nebo kernou tektonikou - pevná zemská kůra je rozlámána na řadu desek, které plují na žhavotekutém magmatu jako ledové kry na vodě. Na některých místech se navzájem vzdalují (zde se tvoří nová kůra), jinde se naopak srážejí, lámou nebo podsouvají jedna pod druhou. A právě v takových oblastech se vyskytují zemětřesení nejčastěji. Tlak horninových masivů v místech zlomů a tektonických linií postupně narůstá, až se nahromaděné napětí uvolní prudkým otřesem - a na povrchu se hroutí domy a umírají lidé.

Tyto "švy" zemské kůry obepínají planetu sítí, které se říká ohnivý pás. Zde je totiž nejen nejvíc ničivých zemětřesení, ale také aktivních sopek. V Asii jedna tato vraždící linie vede podél Japonska a Indonésie, v Americe sleduje celé pacifické pobřeží. V Evropě prochází Středozemním mořem poblíž jižní Itálie a Řecka a má své pokračování i v Turecku a Izraeli.

 Zemětřesení u nás

1038

- V blíže neurčenou dobu došlo k velkému zemětřesení, při němž otřesy trvaly tři dny a na pražském Vyšehradě se zřítila kamenná věž

3. ledna 1117

- Podle Kosmovy kroniky "již v nešporní hodinu, bylo veliké zemětřesení, mnohem však větší v krajinách lombardských. Neboť, jak jsme se doslechli z pověstí, mnoho stavení se tam sesulo, mnoho hradů pobořilo, mnoho chrámů a kaplí zřítilo i lidí bylo zasypáno."

1590

- V Bechyni a okolí zaznamenali jihočeští kronikáři, že 15. septembris, zemětřesení podruhé bylo a v noci potřikrát, pro ně stížností s hrouzou byly odevšad... Všeckom stoho oužasno bylo a v velikém strachu jsme postaveni byli, čeho jsme jak živi i předkové naši neokusili..."

říjen až listopad 1908

- Série zemětřesení na Chebsku, při níž nejsilnější otřesy dosáhly až magnitudo 5 podle Richterovy stupnice.

říjen 2008

- Série zemětřesení na Chebsku, při níž nejsilnější otřesy dosáhly magnitudo 3,9.

 

 

obr: Dodatečná pomoc je mnohonásobně dražší než výzkum a prevence 

Jak se měří zemětřesení

Richterova stupnice charakterizuje energii zemětřesení. Pracuje s tzv. magnitudo, které je podle příslušné rovnice určováno ze záznamů měřících přístrojů. Protože jde o logaritmickou stupnici, nárůst magnituda o jednotku znamená 30x větší energii zemětřesení a nemá teoreticky žádnou horní hranici. Nejsilnější zaznamenané zemětřesení na Richterově stupnici mělo velikost 9,5 a bylo v roce 1960 v Chile.

Vedle toho existují stupnice charakterizující intenzitu zemětřesení, které porovnávají účinky jevu na budovy, lidi a krajinu v daném místě. U nás se používá dvanáctibodová stupnice MSK, v západních zemích Mercalliho stupnice.

Dvanáctibodová stupnice

1 - Zemětřesení zaznamenají jen přístroje

2 - Pociťují jen citliví jedinci, pokud jsou v klidu, zejména ve vyšších patrech budov

3 - Pohybují se předměty zavěšené na zdech

4 - Drnčí okna, cinká nádobí v policích

5 - Pociťují téměř všichni lidé, mnozí se probouzejí. Křehké předměty se rozbíjejí, omítka puká, stromy a telegrafní sloupy jsou porušeny

6 - Zaznamenávají všichni lidé, mnozí vybíhají z domů. Vznikají mírné škody, těžký nábytek se pohybuje, místy opadává omítka.

7 - Lidé opouštějí domovy. Běžné domy jsou poškozeny mírně, sešlejší těžce. Otřesy zaznamenávají i řidiči

8 - Pevné konstrukce jsou poškozeny mírně, ostatní těžce. Komíny a pomníky se hroutí. Řidiči nemohou pokračovat v jízdě.

9 - Pevné konstrukce jsou poškozeny těžce, základy mnoha domů se sesouvají. Objevují se nápadné trhliny v zemi.

9 - Pevné konstrukce jsou poškozeny těžce, základy mnoha domů se sesouvají. Objevují se nápadné trhliny v zemi.

10 - Poškození i budov a dalších objektů konstruovaných s ohledem na nebezpečí zemětřesení

11 - Úplné zničení cest a dalších komunikací, potrubí a elektrického vedení, rozsáhlé sesuvy půdy

12 - Úplná zkáza. Zemské vlnění připomíná mořské vlny. Výhled do dálky je znemožněn. Předměty jsou vrhány vysoko do vzduchu.

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack