Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

ZOO není zvěřinec

   Pražská ZOO dostala nového šéfa, bylo by ale škoda, kdyby tím pozornost veřejnosti vůči těmto institucím zase skončila. Zoologické zahrady jsou potomkem zvěřinců sloužících k pobavení publika na úkor uvězněných tvorů - a jako takové by vlastně neměly v moderní společnosti co pohledávat. Jejich existenci ospravedlňují jen nová poslání: zachování ohrožených druhů, výchova, osvěta a výzkum, to vše samozřejmě při zachování maximálních ohledů na přirozené potřeby zvířat. V uplynulých letech se v tomto směru hodně udělalo, cesta od zvěřince k moderní přírodovědecké instituci ale zdaleka není u konce. A nebude, dokud hlavním hlediskem hodnocení zůstane počet návštěvníků a ekonomické ukazatele. Jinými slovy: moderní ZOO by měla být v podstatě dočasným řešením, jakousi Noemovou archou, na níž zvířata i lidé společně směřují do časů, kdy vztah mezi civilizací a přírodou bude vyváženější. Tam, kde tento záměr není na prvním místě, nejde o ZOO, ale o zvěřinec.

   Rozlišovat mezi ZOO a zvěřincem je důležité. Zoologické zahrady jsou ze své podstaty nevýdělečné, je proto správné, když se financují do značné míry z daní - i když ještě správnější by bylo, kdyby je štědře platily subjekty poškozující životní prostředí. Naproti tomu zvěřinec je zařízení nemravné, jehož podpora z veřejných prostředků by byla absurditou.

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates from JoomlaShack.com