Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

První balón nesestrojili Montgolfierové, ale portugalský kněz

guzmao0

Stroj vytvořený lidmi se poprvé vznesl 10. listopadu 1782, kdy bratři Montgolfierové vypustili první pokusný balón nadnášený horkým vzduchem. Tak se to aspoň píše v učebnicích. Ve skutečnosti ale Montgolfiery o celých 73 let předešel portugalský kněz Bartolomeu de Gusmao.

Bartolomeu Lorenco de Gusmao se narodil v prosinci 1685 v brazilském Sao Paulu v rodině vězeňského lékaře. Vzdělání získal díky jezuitům a ve 20 letech už zveřejnil svůj první vynález: čerpadlo schopné dopravit vodu do výšky 100 metrů. Již jako vysvěcený kněz odcestoval do Lisabonu a pokračoval ve studiích matematiky, fyziky, mechaniky, astronomie a dalších oborů. Doktorát získal roku 1720.

 

Problému letu se ale věnoval už dlouho předtím. Údajně ho k tomu inspiroval pohled na mýdlové bubliny, které se nesly vzduchem a u plamene svíčky začaly stoupat vzhůru. Správně pochopil, že horký vzduch je řidší a tedy i lehčí než vzduch studený a díky tomu má sílu zdvihat zátěž ze země. Roku 1709 oznámil, že vynalezl vzdušnou loď a byl pozván králem Janem V., aby předvedl model.

gusmao3

 

Oheň v královském paláci

První pokus se uskutečnil 3. srpna 1709 v audienčním sále královského paláce - ale nedopadl dobře. Balón z tenkého papíru nesl malou gondolu s ohněm, který měl zahřívat vzduch uvnitř, jediným výsledkem ale byl požár, k němuž došlo ještě před startem modelu.

 

obr: Bartolomeu Gusmao, jezuita, vědec, stavitel konstruktér prvního balónu

 

Král se nenechal odradit a už za dva dny pozval učence do paláce znovu. Tentokrát balón opravdu letěl. Když se však příliš přiblížil k závěsům na stěnách, polili ho sluhové vodou, aby zabránili dalšímu požáru.

Třetí pokus uskutečněný 8. srpna 1709 byl stoprocentně úspěšný. Král, královna, papežský vyslanec a další vznešení hosté shromáždění tentokrát na nádvoří paláce viděli, jak balón pomalu stoupá až do chvíle, kdy plamen v gondole dohořel a vzdušné plavidlo zase bezpečně přistálo. Poprvé v historii se podařilo vyřešit problém letu.

guzmaoj

Jan V. byl tak nadšený, že Bartolomeu de Gusmaovi udělil absolutní privilegium na stavbu vzdušných lodí a pohrozil hrdelním trestem každému, kdo by jej chtěl o tuto výsadu připravit, nebo zcizit jeho nápady.

 

obr: Bartolomeu Gusmao předvádí model balónu v královském paláci. Obraz od Benedita Calixta z roku 1923

 

Učený kněz se pak skutečně zabýval myšlenkou postavit balón, který by unesl i lidi, to už ale bylo nad jeho síly. Zůstaly po něm jen nákresy poněkud fantastického stroje ve tvaru obřího ptáka, který se jmenoval Passarola. Bartolomeu de Gusmao zemřel 18. listopadu 1724 ve španělském Toledu.

Portugalský kněz stavějící balóny dávno před bratry Montgolfiérovými přišel se svým vynálezem příliš brzy, a proto byl téměř zapomenut. Přesto ve své době nebyl tak osamocen. Ještě před ním teoreticky správně rozpracoval myšlenku balónu jiný jezuita Francesco Lanna (1631-1687). Chtěl však získat vztlak využitím kovových koulí, z nichž byl vyčerpán vzduch, což bylo v té době technicky nerealizovatelné. Gusmaovo prvenství spočívá ve využití horkého vzduchu a především v úspěšném praktickém ověření principu - byť jen na modelu.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Hospodářské noviny

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POZNÁMKA:  Víc o neznámé historii létání najdete v knize Záhadné vynálezy, kterou vydalo nakladatelství Alpress. Pokud už není ve vašem knihkupectví, lze ji objednat na webové adrese

http://eshop.alpress.cz/index.php?page=detail&item=9788073628048

 

gusmao1

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates: by JoomlaShack