Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Merkava a mystika létajících vozů

elias1Víte co je to „merkava“? Nejčastější odpověď asi bude znít, že je to legendární izraelský tank, který má nemalý podíl na uhájení této malé země proti zdrcující přesile. Ve skutečnosti má ale výraz mnohem starší původ a vede k jednomu z velkých tajemství Bible – k textům zmiňujícím létající stroje v časech, kdy žádné neměly existovat.  

 

 

 

Slovo merkava znamená v hebrejštině kočár, vůz tažený koni a nikoliv náhodou je podobné hebrejskému výrazu merkabah, což by se dalo přeložit přibližně jako síla nebo duch, který pohání nebo řídí vůz. A tím se dostáváme z reálného světa do světa mystiky, protože merkaba je svérázné učení vycházející z některých biblických textů. Konkrétně z těch, které mluví o podivných létajících entitách nikoliv nepodobných dnešním letadlům, vrtulníkům nebo kosmickým automatům.

Nejznámější a nejpodrobnější z těchto líčení je Ezechielovo vidění, o němž podrobně mluvíme na jiném místě. Asi by nás  nemělo překvapit, že Ezechielem se intenzívně zabývala kumránská sekta Esejců, na něž jsme tu už narazili v souvislosti s Enochem a dalšími podivnými svědectvími. Nebyl ale jediným z proroků, kdo měl jakési zkušenosti s létajícími stroji. Byli i další: Enoch, Jákob, Eliáš i jiní.

 

Vidění svatého Eliáše

Biblický Eliáš zřejmě žil někdy v 9. století př. n. l., tedy dlouho před Ezechielem. Jenže toho v Bibli o jeho aviatických zážitcích je hodně málo - v podstatě pouze dvě věty: "Tak stalo se, že když spolu šli a rozmlouvali, aj a vůz ohnivý a koně ohniví rozdělili je na různo. I vstoupil Eliáš u vichru do nebe." (2. Královská, 2:11).

elias2

 

 

obr: Nanebevzetí proroka Eliáše bylo oblíbeným námětem církevního umění. Pod ohnivým vozem vystupujícím uprostřed vichru do nebe si ale stejně dobře můžeme představit i startující kosmickou loď...

 

Jistě uznáte, že vedle sofistikovaného létajícího systému, který viděl Ezechiel, tohle není nic moc - létající koně a ohnivé vozy jsou v kdejaké pohádce, o antických bájích ani nemluvě. Přesto nelze popřít, že je tu jistá podobnost s odletem Enocha do nebe. Přinejmenším v tom, že od té doby Eliáše už nikdo nikdy neviděl.

Na základě Ezechielova vidění a dalších podobných úkazech ve Starém zákoně se v židovském prostředí rozvinul celý náboženský směr, kterému se říká mysticismus merkaby. Merkaba (merkabah)  znamená něco jako Boží vůz nebo také Boží trůn.

Ovlivnil mnoho pozdějších sekt i esoterických učení - a je dost možné, že podivné kresby v některých církevních stavbách mohou být i vyjádřením této mystiky. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že jejím posledním projevem je kniha Ericha von Dänikena Kočáry bohů, v nichž se snaží tyto jevy vysvětlit přítomností mimozemšťanů na naší planetě. A také izraelský tank Merkava, který je od 80.let postrachem Blízkého východu.

Skutečností ovšem je, že církevní umění znázorňující podivné létající objekty opravdu existuje. To už je ale zase jiná historie.

POZNÁMKA:

Víc o létajících strojích starozákonních proroků a dalších podivnostech biblických příběhů najdete v knize Záhady Bible, kterou vydalo nakladatelství Alpress

Jan A. Novák

You have no rights to post comments

 
Joomla Templates from JoomlaShack.com