Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Jaderná zbraň v Bibli

sodoma1Na biblickém líčení zkázy Sodomy je několik podivných věcí, které přemýšlivému čtenáři nedovolují se jen tak smířit s vysvětleními, která nabízejí nějakou více či méně běžnou přírodní katastrofu. Divná je především pasáž, kde andělé chtějí, aby se Lot neohlížel a nezastavoval v rovině za městem.

 

"Zachovejž život svůj, neohlédej se zpět, ani se zastavuj na vší té rovině; ujdi na horu, abys nezahynul". Říká v biblickém textu Lotovi Hospodin. (Genesis - 1. Mojžíšova, 19:17)

Což se dá vysvětlit spíš tlakovou vlnou, nebo (případně a) žárem, které vycházejí z bodové exploze, zatímco zemětřesení, propad tektonické kry, vzplanutí podzemních ložisek fosilních uhlovodíků by působilo plošně a nerovnoměrně.

sodoma2

 

 

obr: Lot s dcerami prchá ze Sodomy. Výřez z obrazu od Johna Martina (1832) 

 

 

A rada "neohlížej se" pamětníkům asi vysloveně připomene školení Civilní obrany pro případ jaderné války: nedívat se na explozi je jeden ze základních pokynů. Koloval o tom tehdy takový pěkný vtip: Co má člověk dělat, když nedaleko vybuchne atomová bomba? Dobře se dívat, protože něco takového už v životě neuvidí...

Lotova žena se podívala - a zkameněla, což může být i synonymem pro neviditelné účinky jaderné zbraně, které jistě byly tehdejším lidem jinak naprosto nepochopitelné.

Stejným směrem vedou i úvahy nad Lotovou odpovědí andělům. Vysvětluje, že se do hor nedostane včas, protože mu hrozí ještě něco jiného, takže je třeba pohromu odložit. Jinými slovy: přerušit odpočítávání.

"Ne tak, páni moji... Jáť nebudu moci ujíti na tu horu, aby mě nepostihlo to zlé a umřel bych."

Zdá se, že Lot je o povaze toho, co se má stát, a jak na to reaguje lidský organismus, překvapivě dobře informovaný. Ví, že v otevřené krajině ho zastihne "to zlé", takže umře, i kdyby se později na horu dostal. Tohle už vypadá jako přímý odkaz na radiaci. Takže jsme znovu u astrávidjá a odkazech na dávné Hirošimy ve staroindické literatuře i jinde, jak jsme viděli v minulých kapitolách. Mohlo k něčemu takovému dojít také v Sodomě a Gomoře?

 

0Bible

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TIP:

Text je ukázkou z knihy Záhady Bible, kterou vydalo nakladatelství Alpress 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

V každém případě je velmi podivné, že Starý zákon věnuje tak detailní pozornost podivným dialogům mezi Lotem, anděly a Hospodinem, přestože pro děj samotný zdánlivě nemají význam - a z hlediska tehdejšího člověka prakticky nedávají smysl. Podrobnosti tehdy zcela nesrozumitelné a vypovídající snad nanejvýš jen o tom, že Bůh je opravdu vrtkavý a nevyzpytatelný, se nám ale dnes už mohou skládat do mlhavých obrysů obrazu úplně jiného: za katastrofou měst v údolí Siddim sice mohla být nějaká vyšší vůle - a ne vůle Boží. Nejen proto, že plošná genocida postrádá morální rozměr, který bychom u nanejvýš moudrého a dobrotivého Boha jaksi očekávali, ale i proto, že tento Hospodin tu opět (stejně jako v Enochovi) zřetelně naznačuje, že není tak docela svým pánem.

"Pospěšiž, ujdi tam," říká Bůh Lotovi, na jeho námitky ohledně časového plánu úniku ze Sodomy a na jeho pozměňovací návrh, že by raděj zamířil do Ségor. "Neboť nebudu moci učiniti ničehož, dokudž tam nedojdeš." (Genesis – 1. Mojžíšova 1, 19:22).

 

Jan A. Novák

 

You have no rights to post comments

Ze stejného soudku

 
Joomla Templates at JoomlaShack