Novákoviny

stránky publicisty Jana A. Nováka

Zombie Apokalypsa

zombie1

Co je to zombie, vám nebudu vysv?tlovat - z  film? nebo knih jist? víte, že s oživlými mrtvolami není žádná legrace. A že krom? nez?ízené chuti na lidské mozky také usilují o ovládnutí sv?ta. Pokud jste to ale se sledováním t?chto film? nep?ehán?li, tak vás možná p?ece jen trochu p?ekvapí informace, že jde o reálnou hrozbu. Ne, te? nemám na mysli skute?nost, že Karel Gott už vystupuje v televizi jako ?eský prezident a že se jím p?i p?íslove?né politické prozíravosti ?ech? jednou (možná už p?i p?íležitosti svých stých narozenin) i stane. Hlas varující p?ed oživlými mrtvolami tentokrát pochází p?ímo od federálních orgán? Spojených stát?.

 

Americká vládní agentura CDC (Centers for Diseace Control and Prevention) vydala oficiální dokument nazvaný Zombie Apocalypse, v jehož úvodní části se praví: "Jsme připraveni úplně na všechno...Možná se teď smějete, ale až k tomu dojde, budete rádi, že jste naši práci četli." Následují příklady nejrůznějších invazí oživlých mrtvol z hororové klasiky a několik dobrých rad, jak se nenechat zaskočit. Jestli patříte k milovníkům postkatastrofické literatury, tak pro vás nebudou nijak nové: zásoba pitné vody, konzervy, rádio na baterky, prostředky první pomoci a tak.

Tuzemští antiami už se dokumentu chopili a radostně o něm štěbetají na svých diskusních fórech jako o dalším důkazu mentální degenerace zaoceánských imperialistů. Věřme, že jen díky chatrné angličtině se jim těch pár odstavců webu CDC nepodařilo dočíst do konce, kde by našli pointu akce Zombie Apocalypse: "No, dobře, když vás kousne zombie, tak už vám balíček první pomoci asi bude šumafuk. Jenže zombie se rozmnožují stejným způsobem jako virová pandemie - v podstatě jde o infekci. A kromě toho tu jsou i další rizika, jako třeba tornáda, hurikány, záplavy. Pak se balíček první pomoci může hodit."

Možná jsou ti američtí imperialisté opravdu zdegenerovaní, něco by se od nich ale okoukat dalo. Přinejmenším způsob, jak se jejich vládní orgány - na rozdíl od našich - snaží prostřednictvím internetu komunikovat s lidmi i jinak než jen "vyvěšováním" vyhlášek, nařízení a chaotických "informačních" webů.

 

Jan A. Novák

Psáno pro Futurum.cz

You have no rights to post comments

 
Free Joomla Templates: by JoomlaShack